Lepkék

A Szlovéniában élő 180 lepkefajta közül a Goričkón 100 megtalálható. A közönséges boglárkák családjába tartozó vérfű hangyaboglárka (Phengaris teleius) és a sötét hangyaboglárka (Phengaris nausithous) szorosan összefügg a hernyóikat tápláló őszi vérfű (Sanguisorba officinalis) jelenlétével, így a vérfűben gazdag üde és belterjes réteken, a fullánkos vöröshangyákkal (Myrmica) élnek szimbiózisban. E két lepkefajta európai viszonylatban is, a Goričko-Őrség térségében a legelterjedtebb. A mocsári tarkalepke (Euphydryas aurinia) az egyik legritkább és leginkább veszélyeztetett pillangók egyike. Szlovénia északkeleti részében a goričkói populáció az utolsók közé tartozik. A mocsári tarkalepke az üde réteken él, színes szárnyai miatt gyakran az üde rétek ékkövének is nevezik.
Nappali lepkék a Goričkón   M. Podletnik