Rovarok

Az állatvilág sokszínűségéről a rovarok tanúskodnak. A keleti rablópille (Libelloides macaronius) a recésszárnyú fátyolkák közé tartozik, és külseje miatt könnyen lepkének nézhetnénk. A száraz réteken zsákmányát repülés közben ragadja el. A Goričkón élő legnagyobb bogár az európai vagy nagy szarvasbogár (Lucanus cervus). Az öreg fűzfákon él a remetebogár (Osmoderma eremita), míg a kárpáti vízi futrinka (Carabus variolosus) az árnyékos erdei patakok mellett tanyázik, az elhalt biomasszás erdők pedig a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) élőhelyét képezik. 


A nagy szarvasbogár a hímek megnagyobbodott, agancsra emlékeztető rágójáról ismerhető fel   M. Podletnik