Občni zbor Zveze Evropske Zelene vezi

Generalna skupščina ali občni zbor Zveze Evropske Zelene vezi (EGBA - euroepan grenbelt asossiation) je potekala 5. novembra 2020 na spletu. Sprva je bila skupščina načrtovana v Narodnem parku Nežidersko jezero v Avstrij a je zaradi pandemije potekala v živo preko spleta. Člani vladnih in nevladnih organizaciji, ki se srečujejo že od 2004 in se povezujejo s čezmejnimi aktivnostmi vzdolž nekdanje železne zavese, ki je med 1948 in 1989 delila Evropo na dva politična bloka, so sicer obžalovali srečanje v živo a vendar so hkrati zaradi velikih medsebojnih geografskih razdalj med delovnimi mesti članov bili zadovoljni spričo manjšega ogljičnega odtisa in srečanja preko monitorjev.

"Lepo vas je videti," je na začetku pozdravil Gabriel Schwaderer, stari in uradno novi predsednik odbora EGBA, medtem ko so nekateri člani med seboj oddaljeni na tisoče kilometrov, od swverne Norveške do Turčije. Občni zbor (GA) Zveze Evropske Zelene vezi, ki poteka vsaki dve leti, se je prvič spremenil v spletno srečanje. Sodelovalo je 24 od 32-članskih organizacij, ki jih je zastopala vsaj ena oseba. 

Glavni namen srečanje je bila izvolitev novega upravnega odbora in pregled in dopolnitev programa dela za 2021. Volitve je nadzoroval André Maslo, predsednik Ekološke izobraževalne ustanove Zgornja Frankonija, Nemčija.

Novi člani upravnega odbora so:

 1. Finsko ministrstvo za okolje kot predstavnik vlade, fenoskandijsko zeleno vez,
 2. Zelena zveza "GAJA" kot predstavnica nevladnih organizacij za baltsko Zeleno vez,
 3. Friends of the Earth Nemčija, državna podružnica Mecklenburg-Vorpommern kot regionalni koordinator za baltsko Zeleno vez,
 4. Rete Italiana EGB kot predstavnica nevladnih organizacij za srednjeevropsko Zeleno vez,
 5. Nemška zvezna agencija za ohranjanje narave kot predstavnica vlade za srednjeevropsko Zeleno vez,
 6. Friends of the Earth Nemčija kot regionalni koordinator za srednjeevropsko Zeleno vez,
 7. Bolgarska fundacija za biotsko raznovrstnost kot predstavnica nevladnih organizacij za balkansko Zeleno vez,
 8. Lake Kerkini Management Authority kot predstavnik vlade za balkansko Zeleno vez,
 9. Fundacija EuroNatur kot regionalni koordinator za balkansko Zeleno vez,
 10. IUCN / Regionalni urad za Vzhodno Evropo in Srednjo Azijo (ECARO) kot svetovalec odbora

Vsak kandidat je bil nominiran pred zasedanjem Generalne skupščine na ustreznih regionalnih konferencah.

Prav tako je bilo lepo videti, da so vsi člani pripravljeni še naprej delati v smeri vizije Zveze evropske Zelene vezi  - ohranjati in obnavljati  evropsko zeleno vez in njeno vlogo kot ekološko omrežje, ki povezuje naravne in kulturne krajine visoke vrednosti. Člani Zveze so na občnem zboru tudi uradno odobrile nov Program dela za naslednji dve leti 2021-2022.

Ob koncu je odbor uradno in prisrčno pozdravil novega člana iz baltske regije: nevladno organizacijo Latvijsko zeleno gibanje. Organizacija deluje predvsem na področju ozaveščanja okolja in zaščite sipin ob obali Baltskega morja. Več informacij. 

  top