NAJ travniški sadovnjak v Krajinskem parku Goričko 2020

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko že nekaj let posebno pozornost posvečamo visokodebelnim travniškim sadovnjakom. Aktivnosti za izboljšanje njihovega stanja, kot so obrezovanje in odstranjevanje bele omele, spodbujanje k uporabi sadja ter zasajevanje visokodebelnih sort, so postali stalnice pri delu zavoda. Tem visokodebelnim biserom smo namenili enega od razstavnih prostorov na gradu Grad, v katerem na jesen pripravljamo razstave starih sadnih sort.  

Med aktivnosti za promocijo visokodebelnih sadovnjakov in z njimi ohranjanje rastlinskih ter živalskih vrst, ki tam domujejo, smo oblikovali akcijo NAJ visokodebelni sadovnjak. Skupaj z akcijama NAJ travnik in NAJ ograček z brajdo, ki ga prirejamo v sodelovanju z Goričkim drüjštvom za lepše vütro, nagrajujemo lastnike, ki z naravi prijaznim načinom gospodarjenja ohranjajo kulturno dediščino Goričkega.  

Z akcijo NAJ travniški sadovnjak želimo spodbuditi ohranjanje še obstoječih visokodebelnih travniških sadovnjakov in spodbuditi Goričance, da zasadijo nova drevesa starih sort.

Visokodebelni travniški sadovnjaki so veliko več, kot vir zdravega, neškropljenega sadja. Nudijo nam prostor za oddih, hrano za domače živali ter varujejo hiše pred soncem in vetrom. V njih so svoj prostor našle tudi različne, tudi redke živali in rastline. Najbolj prepoznavni med njimi sta zagotovo smrdokavra, po domače upkač in veliki skovik. 


Bogat sadovnjak družine Ficko-Berke (foto: K. Malačič)

Kot NAJ travniški sadovnjak v Krajinskem parku Goričko v letu 2020 je bil ocenjen sadovnjak v lasti družine Ficko-Berke iz Krašč. 

Visokodebelni travniški sadovnjak družine Ficko Berke je dober primer, kako moramo lastniki skrbeti za ta tip sadovnjakov.
Vsa drevesa so primerno negovana, brez bele omele in primerno obrezana. Sadovnjak je mozaik različnih sort in vrst sadnega drevja. V njem rastejo različne sorte jablan in hrušk ter češnje, slive in orehi. Lastniki skrbijo tudi za drevesni podmladek, saj je v sadovnjaku posajenih kar nekaj mladih sadnih dreves. V sadovnjaku najdemo dupla in gnezdilnice za ptice. Travnik pod sadovnjakom je vzdrževan na ekstenziven način. Kosijo ga 2-3 krat letno in ga ne dognojujejo. Njihov sadovnjak je vir zdravega sadja, dom številnim rastlinam in živalim ter lep na oko.  

Tudi ostali visokodebelni travniški sadovnjaki, ki smo jih obiskali, so lepi in so letos dobro obrodili.

Družini Ficko-Berke izrekamo pohvalo. Vsem sodelujočim čestitamo in vabimo k sodelovanju spet v naslednjem letu. 

    top