17 let od ustanovitve Krajinskega parka Goričko

Vlada Republike Slovenije je v petek, 9.oktobra 2003, razglasila Goričko za zavarovano območje narave z Uredbo. Januarja 2004 je bil ustanovljen Javni zavod Krajinski park Goričko za namen upravljanja  426 km2 velikega območja Goričkega in gradu Grad. Prvi zaposleni so se v grad vselili 1. septembra 2005 in delo pričeli s projektom Goričko živi z Naturo 2000. Nadaljevali so s pridobivanjem projektov na mednarodnih in čezmejnih programih evropske skupnosti.  S tem so prispevali k prepoznavnosti Goričkega doma in po svetu. Osnovno vodilo pri vseh aktivnostih zavoda ostaja prispevati k ohranjanju narave in k ozaveščanju o pomenu narave in kulturne krajine.

Krajinski park Goričko je nastal z mednarodnim projektom, ki ga je vodila strokovna skupina sodelujočih iz Avstrije, Nemčije, Nizozemske in Slovenije. Prebivalci so v dve leti trajajočem projektu sodelovali na številnih delavnicah in izobraževalnih tečajih. V vseh 11 lokalnih skupnostih so bile izvedene javne obravnave uredbe. Projekt se je uradno zaključil 8.10.2003 in Vlada je naslednjega dne sprejela Uredbo ter razglasila park. V spomin na tiste dni objavljamo fotografije iz leta 2013.

Stanje Goričkega se je po sedemnajstih letih nedvomno spremenilo. Vaška središča so urejena, obnovljenih in zgrajenih je veliko hiš, veliko je malih nastanitvenih obratov in ponudnikov domače hrane in pijače. Podatki spremljanja stanja narave so spodbudni. Na Goričkem še vedno živi veliko vrst, ki jih drugod več ni. Čeprav morda še kdo dvomi, da je park dobra razvojna izbira, kjer naj bi se človekove dejavnosti prilagajale naravnim zakonitostim, je vse več tistih, ki v zdravem okolju in v živi naravi vidijo priložnost za zdrav življenjski slog in sožitje človeka z naravo.

V imenu kolektiva Javnega zavoda Krajinski park Goričko se vsem, ki sodelujete v naših prizadevanjih, iskreno zahvaljujem in ob sedemnajstem rojstnem dnevu čestitam vsem Goričankam in Goričancem k vsem dosežkom v Krajinskem parku.

Stanka  Dešnik