Festival Mura 2020

24. septembra smo ob Muri preživeli dopoldan v družbi radovednih in ustvarjalnih prvo- in drugošolcev. 

Pri brodu na Muri smo se pridružili izvajalcem izobraževalnih aktivnosti za šolarje iz Podružnične šole Krog. V Javnem zavodu Krajinski park Goričko smo se aktivnosti, ki jo vodi ZRSVN, udeležili v okviru projekta LIFE NATURAVIVA. V delavnici Živali območij Natura 2000 Mura in Goričko so učenci spoznavali zanimivosti o živalih, ki jih v naravi lahko tudi srečajo. Pogovarjali smo se o tem, kje živijo vodomec, rogač, netopir. Pozabili nismo niti na živali, ki na srečo še ne spadajo na kakršen koli seznam ogroženih ali redkih vrst. Naučili smo se prepoznavati siničke, vrabčke in smrdokavre. In še veliko zanimivega. Čudovita učilnica v naravi, novo znanje o živalih in lepo vreme so zagotovo prispevali k nepozabni izkušnji vseh udeležencev.