Čiščenje vodnjaka - izjava za javnost

Obveščamo vas, da bo v soboto, 26. 9.2020 potekala delovna akcija čiščenja odpadkov iz vodnjaka pred gradom v grajskem parku pri Gradu. Na pomoč prihajajo člani Društva za raziskovanje jam iz Ljubljane, ki se bodo spustili v 14 m globok vodnjak in prostovoljno dvignili sodobne odpadke na površino.
Akcijo podpira družbeno odgovorno podjetje Saubermacher KOMUNALA iz Murske Sobote, ki bo po ločevanju odpadke na svoje stroške odpeljalo na za to primerno odlagališče.

Javni zavod je za izvedbo akcije pridobil kulturno-varstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz območne enote Maribor.


V času delovne akcije prosimo domačine in obiskovalce grajskega parka za strpnost ter predvsem za kulturno obnašanje, kar pomeni, da v prihodnje odlagajo odpadke v za to namenjene posode za ločeno zbiranje.


Akcijo pridružujemo prvemu dnevu DEKD pod sloganom: SPOZNAJ? VARUJ! OHRANI.

Javni zavod Krajinski park Goričko

    top