Arkadni obok je popravljen

V ponedeljek, 13. julija 2020 so se na gradu Grad pričela manjša obnovitvena dela kot odziv na reklamacijo zaključenih del leta 2010. Delavci podjetja Pomgrad so popravili v prvem, gosposkem, nadstropju gradu spuščen obok, ki je povezoval dve različni fazi obnovitvenih del in očitno ni bil kakovostno izveden. Že leto po končanih delih je pričel pokati in se spuščati. V znamenju dobrega sodelovanje je podjetje priznalo napako in jo na svoje stroške odpravilo. Dela so trajala do četrtka 16.7.2020.

Javni zavod, ki upravlja z gradom v letu 2020 ne razpolaga s sredstvi za nadaljevanja obnove, o čemer sprašuje veliko letošnjih obiskovalcev, zato smo zaposleni zadovoljni že s takšnimi majhnimi popravki, ki lepšajo videz stavbe in obiskovalcem zagotavljajo večjo varnost.