Akcija NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko praznuje 10. obletnico

Zaposleni strokovnjaki v Javnem zavodu Krajinski park Goričko (JZ KPG) in v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije-Zavodu Murska Sobota so med 29. majem in 3. junijem že desetič po vrtsi opravili terenski pregled in ocenjevanje travnikov, ki so jih lastniki travnikov prijavili na natečaj za izbiro NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko v letu 2020. Izbor NAJ travnik je potekal prvič v letu 2011. Z izborom smo vselej želeli spodbuditi kmete in druge lastnike travnikov, da še naprej rabijo in ohranjajo ekstenzivno gojene travnike, ki so življenjsko pomembni za redke ter ogrožene živalske in rastlinske vrste v Krajinskem parku Goričko. V zahvalo za plemenit odnos do narave in razumevanje njenega delovanja,so varuhi travnikov vsako leto javno pohvaljeni in najboljši nagrajeni s skromnim, praktičnim darilom.


Navadni oslad je značilna rastlina suhih travnikov (foto: G. Domanjko)

Letošnji izbor, ki se bo zaključil s slovesno razglasitvijo najboljših na 15. grajskem bazarju, 3. oktobra 2020 na gradu Grad, je 10. po vrsti, zato podajamo krajši pregled vključenih travnikov.

Od leta 2011 je na izboru sodelovalo 28 lastnikov travnikov. Ocenjevalna komisija, ki sta jo v večinokrat sestavljala Gregor Domanjko (JZ KPG) in Zita Flisar Novak (KGZS-ZMS), je skupaj ocenila 111 travnikov v 21 naseljih. Med vsemi rastlinskimi vrstami, ki jih je ocenjevalna komisija preverjala na travnikih, so bile največkrat popisane ivanjščica (Leucanthemum ircutianum), razprostrta zvončica (Campanula patula) in prava lakota (Gallium verum). Med ostalimi sta bili najbolj redki sibirska perunika (Iris sibirica) in močvirski svišč (Gentiana pneumonanthe). Od 28 lastnikov travnikov, ki so do letos sodelovali v izboru je bil samo eden, ki je sodeloval v vseh izborih. Hkrati je bil isti lastnik tudi največkrat nagrajen, saj je kar šestkrat prejel naziv NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko.

Močvirski cekinček je metulj bolj vlažnih travnikov (foto: G. Domanjko)

Poleg ocenjevanja in preverjanja različnih kriterijev na vključenih travnikih, je ocenjevalna komisija lastnikom travnikov vedno tudi svetovala, kako naj se travniki rabijo, da bodo vrstno pestri, brez invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in hkrati produktivni za kmete, ki jih še rabijo za krmo domačim živalim. Več o izboru letošnjih travnikih bo znano na razglasitvi najboljših na 15. Grajskem bazarju. V fotogaleriji so slike travnikov in njihovih prizadevnih lastnikov md letošnjim ocenjevanjem na terenu.

    top