Parki za zdravje ljudi

20.5.2020

24. maj je Evropski dan parkov. Evropski dan parkov praznujemo v 40 evropskih državah. Pobudnica praznovanja je Zveza evropskih parkov - EUROPARC. Ta povezuje zavarovana območja narave; narodne, regijske in krajinske parke, ki imajo upravljavca v mednarodni mreži s ciljem ohranjanja naravne in kulturne dediščine z izmenjavo strokovnih izkušenj med upravljavci, prebivalci, raziskovalci in z izvajanjem projektov, ki so posebej pozorni tudi do usmerjanja obiskovalcev.

Zavarovana območja narave v Sloveniji
Najvrednejši deli narave so v Sloveniji širša in ožja zavarovana območja narave. Pokrivajo 13% površine Slovenije. Širša zavarovana območja so Naravni parki in jih po varstvenih režimih razvrščamo v narodne, regijske in krajinske parke. Najstarejši med njim je Triglavski narodni park, ki je bil razglašen leta 1924 na podlagi Spomenice. Ta je leta 1920 pozvala vlado SHS k sistemskemu varstvu narave na Slovenskem. 13 uglednih posameznikov in strokovnjakov Odseka za varstvo prirode Muzejskega društva v Ljubljani je že pred 100 leti vedelo, da je narava v Sloveniji izjemna in da to pomeni veliko odgovornost takratne generacije. Več...

Skupnost naravnih parkov Slovenije
Petnajst zavarovanih območij narave ima upravljalca, ti pa se povezujejo v Skupnost naravnih parkov Slovenije. Upravljalci svoje delo v prvi meri usmerjajo v ohranjanje ugodnega stanja v naravi, ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih življenjskih prostorov. Okolje z visoko življenjsko pestrostjo in naravi prijaznim gospodarjenjem prispeva tudi k zdravju ljudi, ki v njem bivajo ali ga obiščejo.
Upravljalci parkov skupaj z lokalnimi ponudniki skozi celo leto pripravljamo številne dogodke. Največ jih strnemo v Teden slovenskih parkov, ki je bil letos načrtovan od 16.-24.maja. Dogodki, katerih izvedba je kljub drugačnim razmeram možna, so zbrani na spletni strani www.naravniparkislovenije.si v zavihku prireditve tukaj.


Prispevek narave k zdravju ljudi

Stik z naravo prispeva k fizičnemu in duševnemu zdravju. Če je narava zdrava - z visoko življenjsko pestrostjo in trajnostno rabo, lahko prispeva k zdravju ljudi. Zdravi ljudje lažje kljubujejo (novim) boleznim in kakovostno živijo.
Naravni parki prispevamo k ohranjanju zdrave narave. Za obiskovalce pripravljamo številne športne, raziskovalne in izobraževalne vsebine, ki lahko prispevajo k njihovemu zdravju in dobremu počutju. Na spletni strani EUROPARC je zapisano da:
- že 30 minutni hiter sprehod v petih dneh v tednu zmanjša tveganje za srčni infarkt in možgansko kap za 20-30%; diabetes za 30-40%; zlom kolka za 36-68%; rak črevesja za 30%; rak dojk za 20% in depresija/demenca za 30%,
- dejavnosti na prostem in stik z naravo lahko pomagajo vzorcem spanja, zmanjšajo stres, izboljšajo razpoloženje in samozavest ter zagotovijo pomemben socialni stik.
Več podobnih primerov najdete v celotnem zapisu tukaj.

V Krajinskem parku Goričko in ostalih naravnih parkih Slovenije številni lokalni ponudniki skrbijo za organizacijo športnih, kulturnih in izobraževalnih prireditev, ponudbo kulinaričnih in rokodelskih izdelkov, nastanitev… Pomagajte jih ohranjati naravo in ostanite zdravi.