Odkrili prvo rastišče navadne pogačice na Goričkem in v Pomurju

28.4.2020

Zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko smo med pregledom travnikov za namene priprave načrta košnje travnikov v okviru projekta Gorička krajina na SV Goričkega odkrili prvo znano rastišče navadne pogačice (Trollius europaeus) v Krajinskem parku Goričko in v Pomurju. Rastline rastejo v dveh skupinicah na dveh ločenih travnikih. Prve uspevajo na redno košenem travniku na bolj mokrotnih tleh, druge pa na opuščenem travniku, ki je bil v preteklosti kartiran kot travnik s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae) in ki je kvalifikacijski habitatni tip za območje Natura 2000 Goričko.


Navadna pogačica (Foto: G. Domanjko)

Navadna pogačica zraste do 60 cm visoko in tvori posamične ali do tri okrogle rumene cvetove, ki rastlini dajejo značilen izgled. Spada med zlatičevke in je delno strupena. Najdba je posebna zato, ker navadna pogačica raste v alpskem in predalpskem svetu, na barjanskih ali močvirnatih travnikih, nizkih barjih, gorskih gnojenih travnikih in gorskih pašnikih. Nam najbližja rastišča navadne pogačice, zanimivo, niso v osrednji ali zahodni Sloveniji, ampak na vzhodu, v sosednjem Narodnem parku Őrség na madžarski strani. Za omenjeni park so značilne podobne naravnogeografske značilnosti kot za Goričko s subpanonskim podnebjem.