Druga številka novičnika posvečena vrtovom

Druga številka novičnika LIFE NATURAVIVA je posvečena biodiverziteti vrtov in sadovnjakov. Vsebuje zanimiva dejstva praktične nasvete za ohranjanje biotsko pestrega vrta. Zaradi bližine domov ljudi so vrtovi in sadovnjaki pogosto spregledani kot življenjski prostor rastlin in živali, čeprav po pomenu nikakor ne zaostajajo za drugimi življenjskimi prostori. Predstavitev biodiverzitete dodatno dopolnjuje kratek povzetek predavanj dveh gostujočih strokovnjakov - Miše Pušenjak in dr. Danila Bevka. V fizični obliki bodo novičnik konec aprila po pošti prejela vsa gospodinjstva na območju Krajinskega parka Goričko, ostali pa lahko novičnik dobite na stojnicah projekta LIFE NATURAVIVA. 

V digitalni obliki je novičnik na voljo na spodnji povezavi.

Vabljeni k branju! 

Novičnik vrt in sadovnjak