Arhitektura na podeželju

Ljubljana 25. februar 2020, Dunaj, 5. marec 2020

V mesecu oktobru 2019 smo na gradu gostili 115 študentov arhitekture in njihove mentorje, ki poučujejo v Ljubljani, na Dunaju in v Neaplju. Letos so nas povabili k ogledu in h kritiki nastalih idejnih načrtov in modelov za gradnjo objektov za različne namene, npr. kmetije s sirarno, zeliščarske kmetije, vinske kleti s pokuševalnico, doma za bivanje starejših z rokodelskimi delavnicami, ter obnovo grajskega marofa in gradu Grad.

Predstavljeni idejni načrti ljubljanskih, dunajskih in gostujočih študentov na izmenjavi v programu Erasmus, odpirajo nove in drzne poglede na oblikovanje objektov na podeželju, ki jih zahteva nov način gospodarjenja, kmetovanja in bivanja ob upoštevanju trajnosti in nizkega ogljičnega odtisa. Doslej tako imenovana vernakularna  arhitektura, ki je značilna za tradicionalno gradnjo lokalnih mojstrov na podeželju in jo cenijo predvsem etnologi kot našo dediščino ljudskega stavbarstva, se bo morda morala v prihodnje umakniti avtorski arhitekturi, ki bo spoštovala obstoječe poselitvene vzorce, krajinske značilnosti in vplive na okolje in naravo. Naloga za študente ni bila preprosta, saj so se pri njeni izvedbi morali seznaniti z lokalno rabljenimi gradivi, značilnostmi in tudi s standardi namembnosti objektov, ki so jih zasnovali.

Po videnem je nastalo veliko zanimivih idej, ki bodo javnosti predstavljene tudi z razstavo na gradu Grad in morda tudi v natisnjenem katalogu. V mesecu marcu 2020 pričakujemo na gradu naslednjo skupino študentov iz dunajske in graške univerze, ki se bodo podrobneje ukvarjali z obnovo samega gradu in zasnovo središča za obiskovalce, kjer bi jim podrobneje predstavili zakonitosti in delovanje narave v kulturni krajini.

Do takrat objavljamo nekaj fotografij videnih izdelkov.