Prosto delovno mesto: Vodnik po zavarovanem območju III (M/Ž) - nadomeščanje odsotnega delavca za določen čas

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosta delovna mesta (za določen čas)

1. VODNIK PO ZAVAROVANEM OBMOČJU III  (M/Ž) –nadomeščanje odsotnega delavca

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska strokovna izobrazba, turistične ali ustrezne družboslovne smeri (prva bolonjska stopnja), TR_VII/1 ,
 • 8 mesecev delovnih izkušenj,
 • osnovna raven znanja angleškega/nemškega jezika,


Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 •  izkušnje z vodenjem in informiranjem obiskovalcev,
 • poznavanje osnov doživljajskega vodenja,
 • komunikacijske sposobnosti,
 • poznavanje predpisov s področja varovanja narave in vsebin kulturne dediščine,
 • poznavanje dela z računalnikom in računalniškimi orodji,
 • vozniški izpit kategorije B,
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • izkušnje z blagajniškim poslovanjem.
 • Podrobnejše informacije o prostem delovnem mestu: https://www.park-goricko.org


Delovno področje in naloge:

 • priprava vsebin za predstavitev, razlago in vodenje obiskovalcev,
 • opravljanje izobraževalnih aktivnosti, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev o ohranjanju narave in kulturni dediščini v zavarovanem območju,
 • spremljanja stanja in pomoč pri vzdrževanju parkovne infrastrukture,
 • odgovornost za naloge povezane z blagajniškim poslovanjem Središča za obiskovalce,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov in  razgovora s potencialnimi kandidati. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas  od predvidoma 1.3.2020 do 25.2.2021, s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (osem ur /dan).

Prijava mora vsebovati:

-          Pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          dokazilo o znanju angleškega/nemškega  jezika,

-          kopija vozniškega dovoljenja,

-          druga dokazila.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili do vključno 11.2.2020 na naslov:

Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.
Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko:
Stanislava Dešnik