Prosto delovno mesto: Naravovarstveni svetnik - M/Ž

Grad, 23. januar 2020

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja 1 prosto delovno mesto (za določen čas) 

1. NARAVOVARSTVENI SVETNIK  - M/Ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba naravoslovne ali druge ustrezne smeri, TR: VII/2
 • 5  let delovnih izkušenj,
 • osnovna raven znanja angleškega jezika (alternativa:nemški jezik),
 • vozniški izpit kategorije B.

 Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 • poznavanje naprednih orodij v Excelu in osnovno poznavanje GIS,
 • usposobljenost na področju ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine,
 • osnovno poznavanje upravljanja zavarovanih območij narave,
 • sposobnost organizirati delo  drugih v skupini ekipi
 • poznavanje ekologije kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov za Goričko.

 

Delovno področje in naloge:

 • vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela,
 • najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja,
 • samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju mednarodnega sodelovanja,
 • spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in vodenjem evidenc,
 • vodenje delovne skupine, koordiniranje projektnih aktivnosti in priprava poročil,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov, na podlagi pisnega preizkusa in razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas   od predvidoma 1.3.2020 do 30.9.2023, s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (osem ur /dan).

Prijava mora vsebovati:

-          vlogo z življenjepisom, euro-pass

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          dokazilo o znanju tujega  jezika,

-          kopija vozniškega dovoljenja,

-          druga dokazila.


Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 14.2.2020 na naslov: lidija.bernjak@goricko.info.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave prostega delovnega mesta.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

 

Direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko:
Stanislava Dešnik