Razpisan fotografski natečaj Motivi Natura 2000

Zavod za ribištvo Slovenije v okviru mednarodnega projekta »LIFE for LASCA« razpisuje fotografski natečaj z naslovom »Motivi Natura 2000,« katerega cilj je poudariti pomen posebnih varstvenih območij, ki so jih določile članice Evropske unije in seveda ohranitev biotske raznovrstnosti za prihodnje rodove. Med njimi je tudi Slovenija, ki ima trenutno določenih 355 območij Natura 2000, od tega je 324 območij določenih na podlagi Direktive o habitatih in 31 na podlagi Direktive o pticah.

Tema
Tema natečaja je narava v območjih Natura2000. Udeleženci so vabljeni, da skozi fotografije prikažejo lepoto okolja na teh območjih.

Kdo lahko sodeluje?
Natečaj je namenjen vsem polnoletnim osebam in je brezplačen.

Tehnične zahteve fotografije
Fotografija mora biti v formatu JPEG v najmanjši velikosti 3600x2400 (širina X višina) ali v večji z enakim razmerjem stranic (3:2). Dovoljene so tako barvne kot črno-bele fotografije. Dovoljene so fotografije pokrajin, živali, rastlin in makro fotografije. Dovoljene so le horizontalne postavitve fotografij (zaradi formata okvirjev na razstavi). S prijavljeno fotografijo se ne sme sodelovati na drugih natečajih. Fotografije, ki niso v skladu s pravili natečaja, ne bodo upoštevane. Fotografiji mora biti priloženo ime in priimek avtorja in ime/naslov fotografije.

Nagrade in podelitev nagrad
20 najbolje uvrščenih bo prejelo praktične nagrade in izdelke projekta Life for Lasca. Zmagovalec bo prejel denarno nagrado v vrednosti 250 €. Drugouvrščeni bo prejel denarno nagrado v vrednosti 150 €. Tretjeuvrščeni bo prejel denarno nagrado v vrednosti 50 €.

Čas trajanja natečaja
Natečaj se prične 1.1.2020 in traja do vključno 31.12.2020. V roku 3 mesecev po zaključku natečaja bodo razglašeni in objavljeni zmagovalci in fotografije, izbrane za fotografsko razstavo.

Prijava
Sledite povezavi https://www.lifeforlasca.eu/page/fotonatecaj/ in izpolnite prijavnico.