Grajski bazar 2019, štirinajsti po vrsti

Grajski bazar 2019, štirinajsti po vrsti

V soboto, 12. oktobra 2019, so grajsko dvorišče napolnili razstavljavci ročno izdelanih predmetov za vsakdanjo in praznično rabo ter z dobrotami z goričkih kmetij. Z obiskom sta nas počastila predsednik državnega zbora, mag. Dejan Židan, predsednik skupnosti Naravnih parkov Slovenije, g. Robert Smrekar, županja občine Grad, Cvetka Ficko in podžupan občine Moravske Toplice, Andrej Baligač.

Na grajskem bazarju so zaslužni prejeli naziv Skrbnik narave, javno pohvaljeni in nagrajeni so bili prejemniki priznanj za NAJ travnik in NAJ sadovnjak. Nazivi z NAJ so namenjeni tistim, ki najbolje skrbijo za biotsko pester življenjski prostor na travnikih z največjim številom raznolikih rastlin in za sadovnjake, kjer ohranjajo stare visokodebelne sorte dreves, kjer v duplih živijo ptice, ki skrbijo za ravnovesje žuželk v sadovnjaku in širše. 

Naziv Skrbnik narave v Krajinskem parku Goričko se podeli zaslužnim podjetjem organizacijam, družinam in posameznikom, ki s svojim delom in investicijami prispevajo k doseganju cilja ohranjanje življenja v zavarovanem območju narave in evropski varovani naravi ali območju Natura 2000.

Podelitvi priznanj, zahval in nagrad je sledila zasaditev tretjega drevesa v spomin na 30 let brez železne zavese in 100 let združitve s Slovenci. Sobota 12. oktobra je bila hkrati zadnji dan DEKD ali dnevi evropske kulturne dediščine, kamor se Javni zavod Krajinski park Goričko vključuje kot upravljavec gradu in grajskega parka, ki sta v lasti R Slovenije in ima status kulturnega spomenika državnega pomena. Zaposleni so v grajskem parku pred gradom zasadili dva tulipanovca že dan prej medtem ko so drevo vrste ginko v grajskem parku zasadili mag. Dejan Židan, Robert Smrekar, Gregor Domanjko in dr. Stanko Kapun. Lokacije in izbor je bil določen in dogovorjen s konservatorjem iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Maribor, Miranom Krivcem.

Protokolarnemu delu obiska je sledil program za otroke s Pepelko in nastop Dorine Gujt in Borisa Vučkiča. Na grajski terasi so se odvijale ustvarjalnice za otroke, za odrasle je bilo izvedeno vodenje po razstavi slik s tujerodnimi invazivnimi vrstami.

Skorajda že pred zaključkom, nas je uradni skrbnik najstarejše trte na svetu, modre kavčine na Lentu, Stanislav Kocutar. Med obiskom je obljubil svojo prisotnost pri spomladanski rezi potomke trte v 2020, ki raste na latniku pred gradom.

Za kulinariko je skrbela gostilna RAJ od Grada

SKRBNIK NARAVE  V KRAJINSKEM PARKU GORIČKO 2019

Zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko so tretjič z javno zahvalo imenovali Skrbnike narave v 2019.  Letošnjih šest prejemnikov se pridružuje 26 že imenovanim v preteklih letih.

Elektro Maribor d.d., OE Murska Sobota

Elektro Maribor je elektrodistribucijsko podjetje, ki že vrsto let aktivno sodeluje pri zamenjavi in nameščanju novih gnezdilnih podstavkov za belo štorkljo. Bele štorklje si gnezda najraje spletejo na elektro drogovih, zato je za ohranitev štorkelj in za zagotavljanje nemotene elektro-oskrbe bistveno, da je pod gnezdom ustrezen gnezdilni podstavek. Elektro Maribor in Javni zavod Krajinski park Goričko od leta 2010 aktivno sodelujeta pri varstvu bele štorklje. Skupaj sta izdelala in namestila gnezdilne podstavke na 16 lokacijah na območju Goričkega in bližnje okolice. Iz obnovljenih gnezd je na Goričkem v tem obdobju uspešno poletelo 146 mladih belih štorkelj.

Goričanka, podjetje za trgovino, turizem in gostinstvo Trdkova d.o.o.

Na dimniku nekdanje pekarne ob železnini Trgovskega podjetja Goričanka Kalamar v Gornji Petrovcih je že mnogo let gnezdo bele štorklje, ki tam občasno tudi gnezdi. Nazadnje je mladič iz tega gnezda uspešno poletel leta 2016. Letos spomladi je lastnik podjetja Srečko Kalamar Javni zavod Krajinski park Goričko obvestil, da namerava podjetje sanirati streho stavbe. Ob zamenjavi strehe so se v podjetju Goričanka Kalamar odločili, da dimnika v celoti ne bodo podrla, temveč da ga bodo znižali in statično stabilizirali. Ob strokovnem svetovanju zaposlenih v Javnem zavodu Krajinski park Goričko se je gnezdo štorklje prestavilo, dimnik so znižali in gnezdo ponovno namestili na obnovljen ter varen dimnik za ljudi in štorklje. S skupnimi močmi je bilo gnezdo bele štorklje uspešno popravljeno in utrjeno, vsi vpleteni pa že nestrpno pričakujejo na varen prilet štorkelj in njihovo ponovno gnezditev v Gornjih Petrovcih v letu 2020.

Nabergoj, veterinarski inženiring d.o.o. iz Moravskih Toplic

Skoraj ne mine leto, da prebivalci Goričkega ali prebivalci drugih krajev v Pomurju ne bi Javni zavod Krajinski park Goričko obvestili o poškodovani ali onemogli beli štorklji, ki potrebuje pomoč. Najpogosteje so to mlade štorklje, ki jih bodisi poškoduje kakšna vremenska neprilika bodisi kak plenilec. Pri reševanju in primarni oskrbi jim vsa leta na pomoč nesebično priskočijo v družinskem veterinarstvu Nabergoj, še posebej ga. Smilja Nabergoj. Dolgoletne izkušnje in hitra ugotovitev težav pri štorkljah se najpogosteje odrazi v uspešni rehabilitaciji teh lepotic goričkega neba in njihovi uspešni vrnitvi nazaj v naravo. Brez Smilje Nabergoj bi bilo na Goričkem in v Pomurju zagotovo manj štorkelj.

Družina Ficko - Berke iz Krašč

Člani družine Ficko- Berke iz Krašč so veliki ljubitelji narave, še posebej ptic. Z namenom, da pticam, ki gnezdijo v duplih, v svoji okolici omogočijo gnezdenje in jih pri tem lahko še opazujejo, so člani družine v preteklih letih izdelali in namestili večje število različno velikih gnezdilnic za različne vrste ptic. Ptice so se zelo dobro odzvale na postavljene gnezdilnice. V njih so gnezdile smrdokavra ali upkaš, brglez, lesna sova in druge vrste. Letos sta v njihovem sadovnjaku in goricah v gnezdilnicah gnezdila kar 2 para pogorelčkov, kar je postal že redek pojav na Goričkem.

Andrej Cifer

13. septembra 2019, je bila v Kančevcih odprta prva stalna razstava o netopirjih v Sloveniji. Razstava se nahaja v nekdanji šoli, v kateri imajo svoje poletno zatočišče netopirji vrste mali podkovnjak, ki na podstrešju šole kotijo mladiče. Domačini so razstavo zelo dobro sprejeli in tudi obiskovalci iz drugih delov Goričkega in izven so vse pogostejši. K vsemu je znatno pripomogel Andrej Cifer. Čeprav s stalnim naslovom v Rakičanu, večino časa preživi na Goričkem v Ivanovcih in Kančevcih. Andrej je v svojem prostem času skupaj z očetom obnovil prostor, kjer je danes razstava PreŽiveti z netopirji in sosednje prostore v nekdanji šoli. S tem je znatno pripomogel k temu, da so se v nekdanjo šolo zopet vrnili ljudje in imajo v njej ugodne življenjske pogoje netopirji ter da skupaj spreminjamo odnos ter predsodke ljudi o tej živalski skupini. Andrej je ob tem pomagal pri spremljanju stanja kotišča malih podkovnjakov in pridobitvi podatkov, ki so pomembni za njihovo dolgoročno ohranjanje v Kančevcih in na Goričkem.

Jurij Štravs

K ohranitvi kotišča malega podkovnjaka v Kančevcih je v veliki meri prispeval pater, brat Jurij Štravs. Leta 2014 so strokovnjaki za netopirje odkrili skupinico malih podkovnjakov na podstrešju nekdanje šole v lasti Župnije v Kančevcih oz. rimokatoliške cerkve. To je drugo znano zatočišče za to vrsto na Goričkem. Porodniški skupini malega podkovnjaka je grozilo uničenje zaradi zelo slabega stanja strehe. Ko je Javni zavod Krajinski park Goričko leta 2016 pristopil k župniku, bratu Juriju, in mu predlagal rešitev za ohranitev skupine netopirjev v nekdanji šoli, je bil prav brat Jurij tisti, ki je člane Župnije Kančevci prepričal k sodelovanju pri obnovi strehe in kasnejši vzpostavitvi razstave o netopirjih. Brat Jurij kot vezni člen med predstavniki Župnije Kančevci in Javnim zavodom Krajinski park Goričko je s svojo predanostjo in vizijo v veliki meri pripomogel k dolgoročni ohranitvi kotišča malega podkovnjaka v nekdanji šoli v Kančevcih.

 

NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko 2019

Namen izbora NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko v 2019 je opozoriti lastnike travnikov in splošno javnost na pomembno naravovarstveno vrednost travnikov ter jih spodbuditi, da še naprej ohranjajo travnike v ekstenzivni rabi, saj bodo samo na ta način ostali življenjski prostor za redke in ogrožene živalske ter rastlinske vrste na Goričkem.

Na izbor za NAJ travnik na Goričkem se je v 2019 prijavilo 12 lastnikov, ki imajo svoje travnike v Kruplivniku, Prosečki vasi, Gornjih Petrovcih, Lucovi, Čepincih, Dolencih, Budincih, Križevcih,Lončarovcih in Ivanovcih.

Zmagovalec za NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko v 2019 je travnik v lasti Franca Ažmana v Dolencih.

Travnik Franca Ažmana sodi med vrstno najbolj bogate travnike na Goričkem. Na travniku rastejo posamezna drevesa in grmovje, ki služijo predvsem pticam vrste  rjavi srakoper in veliki skovik za prežanje iz višine pri lovu na žuželke, ki se gibljejo na tleh. Travnik se kosi dvakrat na leto in se ne gnoji. Franc Ažman krmo iz travnika uporablja za krmo oslom, ki so na pašniku v bližini stanovanjske hiše. Košnja je prilagojena razvoju metuljev mravljiščarjev. Od leta 2015 je travnik vključen v kmetijsko okoljsko podnebna plačila.

Drugo mesto na izboru za NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko je zasedel travnik v lasti Janeza Gašparja iz Čepincev, po številu točk je tretje mesto pripadlo travniku v lasti Sabine Fartelj iz Lončarovcev.

Priznanja in zahvale za sodelovanje so prejeli:
Mirjana Časar, Aleksander Bagar, Marta in Jožef Ornik, Bram Dhont in Breda Smej, Emil Novak, Tomi Baaron, Štefan Malinovič in Alojz Grah.

 

NAJ visokodebelni sadovnjak v Krajinskem parku Goričko 2019.

Naziv NAJ sadovnjak se podeljuje tistim, ki se trudijo ohranjati visokodebelne ali senožetne sadovnjake s starimi sadnimi sortami. Visokodebelni sadovnjaki so vir zdravega sadja, ki ga je moč pridelati brez kemičnih sredstev, nudijo prijeten, senčen in živ prostor za oddih in so kot senožet tudi za krmo domačim živalim. V njih so svoj prostor našle tudi raznolike prostoživeče, divje, živali in rastline, ki so naselile dupla kot npr. smrdokavra ali upkaš in veliki skovik, ponekod v sadovnjaku najdemo tudi bele narcise.

Pri izboru je v 2019 sodelovalo 11 lastnikov.

Naj visokodebelni travniški sadovnjak v Krajinskem parku Goričko v letu 2019 ima dr. Maja Šeruga iz Andrejcev.

Visokodebelni sadovnjak dr. Maje Šeruga je vzorčen primer, kako naj bi/morajo lastniki skrbeti za to vrsto sadovnjaka. Vsa drevesa so primerno negovana, brez bele omele, primerno obrezana, sadeži pobrani, trava pokošena. Sadovnjak je mozaik različnih sort in vrst sadnega drevja; različne sorte jablan, hrušk, češenj, nešplje, slive, orehi. V deblih starih dreves so dupla in gnezdilnice za ptiče. Travnik pod sadovnjakom je vzdrževan ekstenzivno, kosi se dva do trikrat na letno brez dognojevanja.  Skratka sadovnjak je vir zdravega sadja, dom številnim rastlinam in živalim in sadovnjak, ki je lep na oko v kulturni krajini.

Drugo mesto prejme Marija Gračner iz Lončarovcev

Tretje mesto prejme Olga Bedöke iz Ratkovcev.

 

Priznanja in zahvale za sodelovanje so prejeli:

Miran Hujs, Ratkovci; Sidonija in Jožef Koltaj, Kančevci; Marija Srejš, Kukeč; Gizela Kranjec, Lončarovci; Ludvik Rocner, Lončarovci; Küplen Janez, Prosečka Vas; Cecilija in Štefan Franc, Kovačevci; Ludvik Fujs, Vidonci

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo in čestitamo ter vabimo vse, ki se želite zapisati med Skrbnike narave, lastnike NAJ travnika in NAJ sadovnjaka k sodelovanju v naslednjem letu, saj smo v Javnem zavodu Krajinski park prepričani, da je še veliko takšnih, ki jim je mar za ohranjanje bitij iz narave, lepot kulturne krajine in zdravega okolja za vse.