Vode in mokrišča

Stoječe in tekoče vode ter mokrišča imajo izjemno vlogo v naravi. Uravnavajo lokalno klimo in blažijo vplive podnebnih neprilik in sprememb, napajajo podtalnico in so življenjski prostor rastlin in živali. Potoki in reke so še pretežno ohranjeni v naravnem stanju, medtem ko so vse štiri večje stoječe vode (jezera) umetnega nastanka. Posebno Ledavsko in Hodoško jezero sta poleg prvotnega namena varstva pred visokimi vodami zaradi razvoja kompleksnega ekosistema pridobila tudi velik naravovarstven pomen.

Velika in Mala Krka

Velika in Mala Krka odmakata celotni severovzhodni del Goričkega proti vzhodu.  Velika Krka je drugi največji poto...

Reka Ledava

Ledava je najdaljša reka Prekmurja, največji vodotok na Goričkem in eden od glavnih oblikovalcev Goričke pokrajine...

Hodoško jezero

Hodoško jezero leži na skrajnem severovzhodnem delu Goričkega. Jezero se nahaja na severnem delu naselja Hodoš, kje...