JAVNI POZIV za prijavo za izbor NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko

24. 4. 2024

Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja

JAVNI POZIV za prijavo za izbor NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko

Predmet razpisa

Predmet javnega poziva so travniki v Krajinskem parku Goričko, ki imajo pomembno naravovarstveno vrednost in so rabljeni v skladu z dobro kmetijsko prakso. Namen izbora je spodbuditi kmete in druge lastnike travnikov na Goričkem, da še naprej rabijo in ohranjajo ekstenzivno gojene travnike, ki so življenjsko pomembni za redke in ogrožene živali in rastline v Krajinskem parku Goričko.

Pogoji razpisa

Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali najemniki travnika/-ov na območju Krajinskega parka Goričko. Vsak lastnik travnika lahko pri izboru sodeluje s prijavo treh travnikov, ki so na prostorsko ločenem območju. Vsakega izmed prijavljenih bo obiskala 2-članska strokovna komisija. Travnike bo pregledala in ocenila na podlagi kriterijev, ki so objavljeni na spletni strani Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Ocenjevala bo floristično sestavo, prisotnost krajinskih prvin, čas in način košnje ter drugo. Razglasitev NAJ travnika bo na 18. Grajskem bazarju, 5. oktobra 2024, na gradu Grad med 10.00–16.00.

Rok in način prijave

Prijave na izbor NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko zbiramo do petka, 17. maja 2024. Po izteku prijave se bomo z vsakim od prijavljenih lastnikov dogovorili o komisijskem ogledu travnika, ki bo potekal ob navzočnosti njegovega lastnika oz. najemnika. Ogled bo potekal med 20. in 24. majem 2024.

Prijave na razpis zbira Gregor Domanjko po tel. številki 551 88 71 ali 031 340 399 ali na elektronskem naslovu gregor.domanjko@goricko.info.

Nagrade

Prvi trije lastniki ali najemniki najlepših travnikov prejmejo praktične nagrade.

v. d. direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Darja Pajtler