16. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko

10. 4. 2024

V A B I L O  k udeležbi na 16. Fotografskem natečaju Krajinskega parka Goričko na temo PISANI TRAVNIK

Kategorija I: Učenci osnovnih šol

Kategorija II: Ni starostne omejitve

Tema natečaja v kategoriji I in II se navezuje na travnike na zavarovanem območju narave Krajinski park Goričko.

Fotografije naj prikazujejo bogastvo življenja na travnikih (biodiverziteto), zato pričakujemo različne tipe fotografij travnikov; od krajinskih posnetkov pisanih travnikov, do bližinskih in makro fotografij rastlin, gliv in živali, ki živijo, se hranijo ali gnezdijo na travnikih, skratka, fotografije naj prispevajo k predstavitvi slikovitosti in živosti kulturne krajine Krajinskega parka Goričko.

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo, razen organizatorjev natečaja, članov žirije in njihovih družinskih članov. Fotografi so glede na starost razdeljeni v kategoriji I in II.

POGOJI ZA SODELOVANJE V NATEČAJU:

  • fotografija mora biti posneta na območju Krajinskega parka Goričko,
  • ob poslani fotografiji mora biti naveden naslov fotografije in kraj fotografiranja – glej prijavnico,
  • ob poslani fotografiji mora biti naveden datum nastanka fotografije,
  • fotografija je lahko stara do 10 let,
  • fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 5 MP (svetlobnih točk),
  • fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti zapisana v JPG formatu,
  • vsak avtor lahko pošlje do 5 fotografij v posamezno kategorijo,
  • ob fotografijah (lahko ena za vseh pet fotografij) mora biti priložena izpolnjena prijavnica (v priponki na spletni strani.

PRIJAVA NA NATEČAJ IN NAČIN ODDAJE FOTOGRAFIJ:

Fotografije in izpolnjeno prijavnico pošljite po e-pošti na naslov: kristjan.malacic@goricko.info ali CD/DVD mediju na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, s pripisom: 16. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko in oznako kategorije.

Žirija bo ocenila fotografije, ki bodo prispele na sedež zavoda najkasneje do 5. 6. 2024 do 12h.

AVTORSTVO FOTOGRAFIJ

Udeleženci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij.

Avtorji poslanih fotografij s sodelovanjem na nagradnem natečaju dovoljujejo, da razpisovalec natečaja (Javni zavod Krajinski park Goričko) fotografije uporablja brezplačno za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloženke, spletne strani ...), za razstavo v grajskih prostorih, v javnih objavah ali širše na območju parka.

VARSTVO OSEBNIH PODAKOV

Vse osebne podatke varujemo in jih bomo varovali v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in uredbo GDPR in jih ne bomo posredovali tretjim osebam ali iznašali izven Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Prav tako ne bomo oblikovali profilov. Hranili jih bomo do vašega preklica. Soglasje lahko prekličete kadarkoli. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izdajala do njenega preklica. S poslanimi fotografijami se strinjate s pogoji sodelovanja v natečaju in soglašate s tem, da vas bomo obveščali o nadaljevanju natečaja in o natečajih v naslednjih letih.

Razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena.

IZBOR FOTOGRAFIJ IN OTVORITEV RAZSTAVE

Izbor fotografij bo izvedla tričlanska žirija (Tomo Jeseničnik, Zoran Norčič, Tomaž Koltai).

Najboljše fotografije iz vsake kategorije bodo nagrajene.

Iz vsake kategorije bo izbranih najmanj 20 fotografij, ki bodo javnosti predstavljene na razstavi.

Otvoritev razstave, razglasitev zmagovalnih fotografij in podelitev nagrad bo 14. 6. 2024 ob 18.00 na gradu Grad. Razstava fotografij bo na ogled najmanj do 30. 11. 2024.

Informacije: Kristjan Malačič, M 041 670 956, E kristjan.malacic@goricko.info