319 jabolk iz treh držav

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko v okviru sodelovanja uprav zavarovanih območij KP Goričko, NP Raab in NP Őrség vsako leto razpisujemo mednarodni natečaj v ustvarjanju. Namenjen je krepitvi sodelovanja osnovnih šol na območju trideželnega parka in ozaveščanju o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine v zavarovanem območju narave. Letošnja tema prispeva k ozaveščanju o pomenu travniških visokodebelnih sadovnjakov in ohranjanju vezenja kot rokodelske veščine.  

V tem šolskem letu smo učence v treh državah in njihove mentorje povabili k vezenju likovnega motiva jabolko.

Jabolko
V travniškem sadovnjaku najpogosteje rastejo jablane. Na različnih sortah jablan dozorevajo jabolka različnih velikosti, barv, oblik in okusov. Za ljudi in živali so pomemben vir energije in hranljivih snovi. Uživamo jih surova ali predelana na različne načine. Kot motiv, simbol, poimenovanje ali sestavina se jabolko pojavlja na različnih področjih človekovega delovanja.


Likovni motiv jabolko, kot so ga izvezli učenci od 4. do 6. razreda 

Vezenje spada med ročna dela. Z vezenjem okrašujemo oblačila in druge materiale. Za vezenje potrebujemo šivanko, nit in material, na katerem z različnimi vbodi nastaja vezenina. Vezemo lahko na vse vrste blaga. Ob izbiri blaga (debelino, gostoto vezave, barvo, potisk) upoštevamo tudi debelino in barvo niti ter gostoto in tip vboda. Blago in vezenina se morata dopolnjevati, da nastane estetski izdelek. 


Likovni motiv jabolko, kot so ga izvezli učenci od 1. do 3. razreda

Izziva se je lotilo 319 osnovnošolcev iz 11 šol. Nastali so izjemni izdelki, v katerih se odslikava vztrajnost, natančnost in kreativnost. Fotografije sodelujočih izdelkov smo strnili v dokumentu, ki ga najdete tukaj

Natečaj je tekmovalnega značaja. Trideželna žirija je izbrala tri najboljše izdelke v dveh starostnih skupinah v vsakem parku. Rezultati natečaja so objavljeni na naši spletni strani tukaj.  

Učenci so se izziva lotili na različne načine. Mlajši in starejši učenci so dokazali, da so kos tudi zahtevnejšim izzivom, kot je bil ta. Vsem učencem in mentorjem čestitamo za trud in izjemne izdelke. 

Vsi sodelujoči bodo prejeli pohvale in manjše nagrade.