Naj ograček z brajdo na Goričkon 2021

Grad, 26. 5. 2021

JAVNI POZIV

Goričko drüjštvo za lepše vütro in Javni zavod Krajinski park Goričko v sodelovanju s  Kmetijsko gozdarskim zavodom M. Sobota in Biotehniško šolo Rakičan sedmič razpisujejo ocenjevanje za:

»NAJ OGRAČEK z brajdo na Goričkon«, za izbor najlepšega, najbolj raznovrstnega gospodinjskega vrta po izboru strokovne komisije v Krajinskem parku Goričko.

Predmet razpisa
Predmet javnega poziva so vrtovi v Krajinskem parku Goričko, ki imajo poleg oskrbne tudi kulturno-krajinsko in naravovarstveno vrednost. Namen izbora je spodbuditi gopodinje/ce, da pridelujejo hrano za družino na naravi prijazen način in pri tem skrbijo tudi za videz kulturne krajine, nadaljevanje tradicije, ohranjanje sort ter tudi za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst v Naturi 2000 na območju Krajinskega parka Goričko. Komisija je posebej pozorna tudi na "brajdo" in "lugaš" na vrtu ali ob hiši.

Pogoji za prijavo
Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali uporabniki vrta na območju Krajinskega parka Goričko. Vsakega prijavitelja bo obiskala strokovna komisija. Vrt si bo ogledala po predhodni najavi in ga ocenila na podlagi objavljenih kriterijev: vključevanje v krajino, skrb za prostoživeče živali, skrb za okolje, pestrost vrst gojenih rastlin, način gospodarjenja, urejenost, splošni vtis.

Rok in način prijave
Prijave za »NAJ OGRAČEK« v Krajinskem parku Goričko zbiramo do 30. junija 2021. Po izteku časa za prijave se bomo z vsakim od prijavljenih dogovorili o obisku komisije, ki si bo ob navzočnosti lastnika/ce oz. uporabnika/ce vrt ogledala. Ogledi bodo potekali med 5.  in 9. julijem 2021.

Izpolnjeno prijavnico, ki je objavljena spodaj, pošljite na  elektronski naslov stefka.fujs@goricko.info ali po pošti na JZ KP Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Informacije dobite na tel. številki 02 551 88 60 ali mobilni št. 041 659 436.

Nagrade
Prvi trije najboljši po izboru komisije za Naj ograček na Goričkon bodo nagrajeni s praktičnimi nagradami donatorjev.

Razglasitev
Razglasitev najlepšega vrta bo na prireditvi Grajski bazar  na gradu Grad  2. oktobra 2021.

Stanislava Dešnik,
direktorica, Javni zavod Krajinski park Goričko

Marjetka Škafar,
predsednica, Goričko drüjštvo za lepše vütro

Opombe: 
- zaposleni v Javnem Zavodu Krajinski park Goričko in njihovi najožji sorodniki, ki imajo vrt na Goričkem, so izključeni iz tekmovanja.

Člani strokovne komisije:
dr. Tanja Simonič Korošak, Oblikovanje krajine
Simona Potočnik, Biotehniška šola Rakičan
Breda Vičar, Kmetijsko gozdarski zavod, KGZ, M. Sobota
Jožica Kapun Maršik, Kmetijsko gozdarski zavod, KGZ, M. Sobota
Lovro Vehovar, GDLV
Brigita Šušteršič, GDLV
Stanka Dešnik, Javni zavod Krajinski park Goričko