12. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko

Grad, 15.4.2020. 
RAZGLEDNICA MOJEGA KRAJA

Javni zavod Krajinski park Goričko razpisuje 12. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko

Tema natečaja pri kategoriji I in II je RAZGLEDNICA MOJEGA KRAJA. 

V natečaju iščemo fotografije domačih krajev, vasi, zaselkov ali domačij na območju Krajinskega parka Goričko.

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo (razen organizatorjev natečaja, članov žirije in njihovih družinskih članov). Fotografi so glede na starost razdeljeni v dve kategoriji:

Kategorija I: Učenci osnovni šol 

Kategorija II: Mladostniki in odrasli 

POGOJI ZA SPREJEM FOTOGRAFIJ: 

•fotografija mora biti posneta na območju Krajinskega parka Goričko 

•ob poslani fotografiji mora biti naveden naslov fotografije in kraj fotografiranja - glej prijavnico, 

• ob poslani fotografiji mora biti naveden datum nastanka fotografije, 

•fotografija je lahko stara do 10 let,

•fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 2 MP (svetlobnih točk),

•fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti zapisana v JPG formatu,

•fotografija mora ustrezati temi razpisanega natečaja, 

•vsak posameznik lahko odda največ pet (5) fotografij lahko je tudi kolaž različnih fotografij

•ob fotografijah (lahko ena za vseh pet fotografij) mora biti priložena izpolnjena prijavnica (v priponki na spletni strani.


PRIJAVA NA NATEČAJ IN NAČIN ODDAJE FOTOGRAFIJ

Fotografije in izpolnjeno prijavnico pošljite po e-pošti na naslov: kristjan.malacic@goricko.info ali CD/DVD mediju na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, s pripisom: 12. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko.

Žirija bo ocenila fotografije, ki bodo prispele na sedež zavoda najkasneje do 8. 6. 2020 do 16h.  

AVTORSTVO FOTOGRAFIJ 

Udeleženci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij. 

Avtorji poslanih fotografij s sodelovanjem na nagradnem natečaju dovoljujejo, da razpisovalec natečaja (Javni zavod Krajinski park Goričko) fotografije uporablja brezplačno za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloženke, spletne strani..), za razstavo v grajskih prostorih ali širše na območju parka. 

Razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena. 

IZBOR FOTOGRAFIJ IN OTVORITEV RAZSTAVE 

Izbor fotografij bo izvedla tričlanska žirija. 

Najboljše tri fotografije iz vsake kategorije bodo nagrajene. Prva nagrada v obeh kategorijah je fotografska oprema, ostalo so knjižne nagrade.  

Otvoritev razstave, razglasitev zmagovalnih fotografij in podelitev nagrad bo 19. 6. 2020 ob 17.00 na gradu Grad. Razstava fotografij bo na ogled do 31. 11. 2020.

Iz vsake kategorije bo izbranih najmanj 20 fotografij, ki bodo javnosti predstavljene na razstavi. 

INFORMACIJE

Kristjan Malačič, T: 02 551 88 68, M: 041 670 956, e-pošta: kristjan.malacic@goricko.info