Harmóniában a tájjal (2009-2012)

A projekt speciális határon átnyúló célkitűzései:

A projekt fő célja a Natura 2000 hálózat biológiai sokféleségének megőrzése a szlovén-magyar határ mentén a terület természeti, gazdasági és társadalmi adottságaira alapozott fenntartható tájhasználati modell kidolgozásával. A fenntartahtó és a biológiai sokféleséget megőrző tájhasználat potenciáljainak felmérése az Őrség, a Goričko és a Mura Natura 2000 területeken. A területek Natura 2000 élőhelyeinek, növényeinek és nappali lepkéinek feltérképezése. Nappali lepkék közös atlaszának elkészítése. A gazdasági és társadalmi viszonyok és lehetőségek felmérése. Új mezőgazdasági és turisztikai termékek kifejlesztése, a termékek piacképességének növelése helyi védjegy kialakításával. A természetbarát gazdálkodás közös kritériumrendszerének kialakítása, gazdálkodók felé történő kommunikációja, „zöld pont“ rendszer bevezetése. A biológiai sokféleség megőrzése a fenntartható tájhasználat megvalósításával. A gyepek természetvédelmi kezelésére alkalmas gépek beszerzése és egy tejfeldolgozó kialakítása. Szántók visszaalakítása gyepekké és kezelése. A Natura 2000 területek élővilágának és a fenntartható használatának terjesztése, népszerűsítése. Az Őrség, a Goričko és a Mura Natura 2000 területek élőhelyit, növényeit és nappali lepkéit bemutató turista kalauzok készítése. A természetbarát gazdálkodást bemutató kiadványok és játékok készítése és terjesztése.

Közlemények

2009-ben az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vezetésével öt partner (Goričko Tájvédelmi Park, Prlekija Fejlesztési Ügynökség, Apátistvánfalva Község Önkormányzata, Ökológiai Centrum SVIT) fogott ösze, hogy megmentse a szlovén-magyar határmenti régió természeti értékeit. Az itt élők évszázadokóta a természettel összhangban használták a tájat, amelynek eredményeként a területen egyedülállóan gazdag élővilág alakult ki. Természeti értékeik elismeréseként a magyarországi Őrség és Szlovén-Rábavidék,valamint a szlovéniai Goričko és Mura-mente területén három Natura 2000 területet jelöltek ki. Az itt található élőhelyeket és azok élővilágát a határ mindét oldalán ugyanazok a folyamatok veszélyeztetik.A mezőgazdaság visszaszorulása, az állattartás szinte teljes eltűnése az értékes rétek felhagyását és degradálódását eredményezi. Az ezzel párhuzamosan folyó intezifikálódás pedig a gyepek felszántását,műtrágyázását és gépesített kaszálását vonja maga után, ami a gyepek területének csökkenéséhez és élőviláguk elszegényedéséhez vezet. A „Natura 2000 élőhelyek fenntartható hasznosítása a szlovén-magyar határ mentén” c. projekt célja, hogy ezeket a folyamatokat megállítsa és visszaállítsa az ember és a természet harmóniáját. Ezt elősegítendő, a projekt keretében elkészült egy fenntartható tájhasználati stratégia, amely a helyi gazdákat kívánja ösztönözni a természetbarát gazdálkodási módok alkalmazására. A stratégia kidolgozásához feltérképeztük a három Natura 2000 terület kiemelt természeti értékeit, köztük a nappali lepkéket, valamint gazdasági és társadalmi viszonyait is. Olyan mezőgazdasági termékeketfejlesztettünk ki, amelyek természetbarát módon előállíthatók és ugyanakkor eladhatók is. A helyi termékek piacra jutását védjegyrendszer kialakításával segítettük elő, és projektben létrehoztunk egy tejfeldolgozó kisüzemet. A Natura 2000 élőhelyek természeti értékeit és a természetbarát gazdálkodást pedig számos kiadványban, filmben, honlapon és társasjáték formájában népszerűsítettük. Nappali lepke atlasz Őrség Goričko, 2012   

Outputok

A projekt során felmérjük a három érintett Natura 2000 terület természeti, gazdasági és társadalmi potenciáljait. Elkészítjük a területek Natura 2000 élőhelytérképét, feltérképezzük értékes nappali lepkéit és ebből lepkeatlaszt készítünk. A lakosság körében felmérjük a fenntartható tájhasználat lehetőségeit. A felmérések alapján elkészítünk egy fenntartható tájhasználati modellt, amely meghatározza a térség fejlesztésének irányait. Kidolgozzuk a természetbarát mezőgazdálkodás irányelveit és útmutatót készítünk a gazdálkodóknak, amelyet fórumokon ismertetünk. „Zöld pont“ rendszert vezetünk be a gazdálkodás értékelésére és helyi védjegyet adományozunk a természetbarát módon gazdálkodóknak. Gyepkezelő gépsorokat vásárolunk és ezzek kezeljük az értékes gyepterületeket. Tejfeldolgozót hozunk létre és terjesztjük az ökológiai termékek előállítását. Színes és többnyelvű kiadványokkal ösztönözzük és népszerűsítjük a fenntartható tájhasználatot és természetbarát gazdálkodási módokat. A projektet szóróanyagokkal, filmmel és honlappal népszerűsítjük. A projekt egyik legfőbb eredménye egy olyan fenntarható tájhasználati modell, amely a gazdasági és társadalmi lehetőségek figyelembevételével oldja meg a biológiai sokféleség megőrzését. A térség jövőbeni fejlesztése erre a modellre alapulhat majd. A projekt eredményeként új mezőgazdasági termékek jönnek létre és növekszik ezek népszerűsége mind a termelők, mind a fogyasztók körében. A mezőgazdaság természetbarátabbá fog alakulni, javul a természetvédők és gazdálkodók közötti kommunikáció. Legalább 200 ha gyep természetvédelmi kezelése oldódik meg az új gépek vásárlása miatt és őrződik meg rajtuk a biológiai sokféleség. A Natura 2000 élőhelyek természeti értékei népszerűbbé válnak a kiadványoknak köszönhetően.  

A partnerség minősége

A projekt kidolgozásában és megvalósításában öt partner vesz részt. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (ŐNPI), mint vezető partner és az Őrség Natura 2000 terület természetvédlmi kezelője. A Goričko Tájvédelmi Park (KPG) a Goričko Natura 2000 terület természetvédelmi kezelője és a Prlekija Fejlesztési Ügynökség (PRA), amely a Mura Natura 2000 terület fejlesztéséért felelős. A magyar oldalon ezen kívül Apátistvánfalva Szlovén Kissebbségi Települési Önkormányzata (AÖK) csatlakozik a projekthez, szlovén oldalon pedig az Ökológiai Centrum SVIT (ECS). A partnerek a három összefüggő Natura 2000 terület természetvédelmi problémáit szeretnék közösen megoldani és ehhez mindegyikük hozzájárul. A két természetvédelmi szervezet (ŐNPI, KPG) és a PRA az élővilággal és a fenntartható mezőgazdasággal kapcsolatos tudásával járul hozzá a projekthez. Az ECS, mint ökotermék fejlesztő fő szerepe a természetbarát mezőgazdasági termékek fejlesztésében és népszerűsítésében lesz. Az AÖK a saját területén lévő értékes élőhelyek természetbarát kezelésével és a szlovén kisebbség érdekeinek közvetítésével járul hozzá a projekthez. A partnereknek voltak korábbi határon átnyúló együttműködései és jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek hasonló pályázatok lebonyolításában (Phare CBC, Interreg IIIA, LIFE Nature).

top

X

Iščemo NAJ travniški sadovnjak

v Krajinskem parku Goričko 2020