Raziskovanje naravnih parkov Slovenije

Petnajst zavarovanih območij narave v Sloveniji se povezuje v Skupnost naravnih parkov Slovenije. Poleg izmenjave izkušenj in znanja na strokovnih področjih varovanja narave in okolja se povezujemo še na področju ozaveščanja različnih ciljnih skupin. 

Za šolarje 5., 6. in 7. razreda pripravljamo poučno popotovanje po naravnih parkih v obliki kviza. Učenci s pomočjo mentorjev rešujejo naloge, ki jih pripravljajo strokovnjaki v 15 zavarovanih območjih narave. V nalogah se odraža izjemna pestrost vsega živega v Sloveniji. Učenci spoznavajo rastlinske in živalske vrste, geografijo ter kulturno dediščino. Aktivnost smo poimenovali PARKOSLOVJE.  Aktivnost poteka na spletni strani www.naravniparkislovenije.si.

Parkoslovje v šolskem letu 2019/20

Slovenija je zanimiva po raznoliki geološki sestavi. Več o gelogiji se boste naučili v letošnjem raziskovanju naravnih parkov.

Parkoslovje v šolskem letu 2018/19

V šolskem letu 2018/19 v naravnih parkih Slovenije za učence osnovnih šol pripravljamo zanimivo in poučno spoznavanje štirinajstih zavarovanih območij narave. Dejavnost je namenjena učencem 5. in 6. razredov.

Parkoslovje v šolskem letu 2017/18

Raziskovanje naravnih parkov Slovenije smo pripravili upravljavci zavarovanih območij narave.

top

X

Iščemo NAJ travniški sadovnjak

v Krajinskem parku Goričko 2020