Raziskovanje naravnih parkov Slovenije

Petnajst zavarovanih območij narave v Sloveniji se povezuje v Skupnost naravnih parkov Slovenije. Poleg izmenjave izkušenj in znanja na strokovnih področjih varovanja narave in okolja se povezujemo še na področju ozaveščanja različnih ciljnih skupin. 

Za šolarje 5., 6. in 7. razreda pripravljamo poučno popotovanje po naravnih parkih v obliki kviza. Učenci s pomočjo mentorjev rešujejo naloge, ki jih pripravljajo strokovnjaki v 15 zavarovanih območjih narave. V nalogah se odraža izjemna pestrost vsega živega v Sloveniji. Učenci spoznavajo rastlinske in živalske vrste, geografijo ter kulturno dediščino. Aktivnost smo poimenovali PARKOSLOVJE.  Aktivnost poteka na spletni strani www.naravniparkislovenije.si.

Parkoslovje v šolskem letu 2019/20

GEOLOGIJA PARKOV Tudi v šolskem letu 2019/20 v naravnih parkih Slovenije za učence osnovnih šol pripravljamo zanimi...

Parkoslovje v šolskem letu 2018/19

Vodni krog parkov Vabilo k sodelovanju V šolskem letu 2018/19 v naravnih parkih Slovenije za učence osnovnih šol p...

Parkoslovje v šolskem letu 2017/18

Prvič smo aktivnost izvedli v šolskem letu 2017/18. K sodelovanju smo povabili šole, ki z parki že sodelujejo. Odzv...