Prosto delovno mesto VZDRŽEVALEC II - M/Ž

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (določen čas)

1. VZDRŽEVALEC II - M/Ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končana višja stopnja osnovnošolske izobrazbe - II TR. 

Dodatna zaželena znanja:

 • vozniški izpit kategorije B.
 • izkušnje pri rokovanju z motornimi kosilnicami in motorno žago,
 • osnovno poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda.
 • vozniški izpit kategorije F (traktor).
 • izkušnje z delom s traktorjem in traktorskimi priključki.

Delovno področje in naloge:

 • opravljanje vzdrževalnih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
 • vzdrževanje travniških habitatnih tipov in visokodebelnih sadovnjakov,
 • druga dela po navodilu nadrejene osebe.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas  4 mesecev, s polnim delovnim časom.

Prijava mora vsebovati:

 • pisno vlogo z življenjepisom ali e-vlogo z življenjepisom,
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi. 

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazilom do vključno  22. junija 2019  na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad oz. po e-pošti: lidija.bernjak@goricko.info

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 20 dni od objave prostega delovnega mesta.                 

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187 (Lidija Bernjak Sukič).

  top