Dobrodelna prireditev v Gornjih Petrovcih

Petek, 1. december 2023, ob 17.00
Telovadnica Osnovne šole Gornji Petrovci

Namen dobrodelne prireditve je zbiranje dobrodelnih prispevkov za učence iz socialno šibkih družin, kot tudi za dejavnosti vseh učencev šole in otrok vrtca Jurček. Pripravili bodo božično-novoletni bazar s poudarkom na trajnostnem razvoju, saj sodelujejo v projektu Erasmus+. Na sami prireditvi bodo nastopali otroci vrtca Jurček in učenci razredne ter predmetne stopnje. Program bodo popestrili tudi z glasbenim in drugim programom.