Dnevni metulji na Goričkem

   S. Dešnik, 10. 7. 2023
 
Za obstoj metuljev so na Goričkem najpomembnejši travniki, mejice, robovi njiv, gozdni robovi in drugi življenjski prostori, v katerih rastejo hranilne rastline za vsako vrsto posebej. V zadnjih letih so tako, kot večina žuželk v Evropi, postali ogroženi, redki, vse več je vrst na seznamu izumrlih. Za stanje smo odgovorni vsi. Visok tehnološki razvoj človeštva je očitno preglasil vse ostale vidike življenja, ki se tičejo preživetja in sobivanja z vsem živim. Prav je, da vsaj na nekaj koščkih površja Zemlje ohranjamo življenjske prostore za bitja, ki tukaj še živijo, zato ker so predniki poskrbeli za njihovo ugodje. Tako je tudi na Goričkem.
 
Redko kje drugod po Sloveniji lahko na enem samem travniku srečamo kar tri vrste modrinov iz rodu mravljiščarjev. Pogosti so tudi močvirski in škrlatni cekinček (Lycaena hippothoe) ter srebrni tratar (Clossiana selene). Iz naravovarstvenega vidika so najpomembnejši vlažni travniki z zdravilno strašnico, kjer skoraj povsod po Goričkem najdemo, v evropskem merilu, redka metulja: temnega in strašničinega mravljiščarja. Več o dnevnih metuljih preberite tukaj
 
Zato ker o teh pisanih, frfotajočih in krhkih bitjih, ki oprašujejo divje in kulturne ratsline, še vedno premalo vemo, v Javnem zavodu KP Goričko vsako leto pripravimo "terenske vaje", ki so brezplačne za vse vedoželjne prostovoljce, ki jim ni vseeno, kaj se godi z našo naravo. Pretiranega zanimanja tistih, ki nasprotujejo ukrepom na kmetijskih površinah v dobro metuljev in ptic, bodisi v državni ali zasebni lasti, zato, da bi jim razložili življenjski krog, še ni čutiti.