Obisk predsednice republike na gradu Grad

Goričko je pred dvajsetimi leti dobilo predznak Krajinski park z Uredbo vlade, ki je bila sprejeta 9. oktobra 2003. V jubilejnem letu je čas za pregled opravljenega in čas za oblikovanje nalog v prihodnosti. Vodilo zaposlenih v Javnem zavodu Krajinski park Goričko (JZ KPG), ki je svoje delovne prostore dobil v največjem gradu pri Gradu v lasti Republike Slovenije, je tako bilo predstaviti opravljeno in povprašati o novem predsednico države, Natašo Pirc Musar. Predsednica se je prijazno odzvala vabilu in v četrtek 4. maja 2023 obiskala grad. Zaposleni v JZ KPG so ji v družbi z županjo Občine Grad, ge. Cvetke Ficko, predstavili grajske prostore in razstave v gradu in se z njo pogovarjali o načrtih za dokončanje obnove in dopolnitev ponudbe v gradu in v kraju Grad.

Po ogledu so se pridružili še župani občin v območju Krajinskega parka Goričko, Danilo Kacijan (župan Občine Cankova), Marjan Kardinar (župan Občine Dobrovnik), Denis Tamaško (župan Občine Hodoš), mag. Darko Horvat (župan Občine Kobilje), Slavko Krpič (podžupan Občine Kuzma), Uroš Kamenšek (župan Občine Puconci), Rihard Peurača (župan Občine Rogašovci) in Iztok Fartek (župan Občine Šalovci).

Predsednica države je izrazila zaskrbljenost o stanju narave na planetu spričo sprememb podnebja, ki že sprožajo stiske ljudi na svetu in beg od doma v iskanju varnosti in priložnosti preživetja. Poudarila je, da je Slovenija in z njo Krajinski park Goričko, zeleni dragulj Evrope z dokaj visoko biotsko raznovrstnostjo, za kar so zaslužni lastniki zemljišč in odločevalci v lokalnih skupnostih, ki so odgovorni za rabo prostora. Županji in županom ter direktorici JZ KPG se je zahvalila za delovanje in čestitala ob 20-letnici.

»Kot predsednica republike si želim, da bi se v času mojega mandata čim več ljudi začelo zavedati, kako zelo smo odvisni od narave in drug od drugega,« je županji in županom sporočila predsednica Nataša Pirc Musar. Prisotne je povabila k aktivnemu ozaveščanju prebivalcev in zlasti učencev v šolah o podnebnih spremembah, k ohranjanju biodiverzitete in k medgeneracijskemu sodelovanju. V nadaljevanju so se sogovorniki dotaknili še tem o enakosti spolov in demografskih izzivov, dostopa do zdravstvenih storitev in ključne infrastrukture, kmetijstva v odnosu do varovanja okolja in vode in tudi odgovornosti, ki ju ima vsak od nas pri tem. V izjavi za javnost po srečanju je predsednica republike poudarila, da bo v prihodnje potrebno nameniti več pozornosti malim in srednje velikim kmetom, ki bodo po mnenju predsednice ohranili biodiverziteto.

Popoldne je predsednica obiskala še Občino Tišina in se kot častna gostja in slavnostna govornica udeležila tradicionalne prireditve Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija z naslovom »Naši zakladi – Naj mir nosi tvoje ime«, ki jo fundacija pripravlja v počastitev spomina na dan zmage, 9. maj. Temi letošnje prireditve sta bili mladi v času družbenih omrežij in kultura miru, ki ji je OZN posvetil letošnje leto. JZ KPG z Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija aktivno sodeluje že vrsto let po priporočilu enega od ustanovitelje, častnega občna Občine grad, akademika dr. Antona Vratuše.

Zapisala in povzela: Stanka Dešnik