Ob šolah na Goričkem nastajajo cvetoči travniki za opraševalce

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko smo osnovnošolce povabili k ustvarjanju mini travnikov v okolici šol. Z aktivnostjo smo skupaj praznovali dan Zemlje in bomo praznovali še svetovni dan čebel. Učenci so skupaj z mentorji pripravili površine, na katerih so dosejali mešanico semen travniških rastlin, ki jih ne bodo pokosili do jeseni. Površine so tudi označili. Tako jih bodo lažje opazovali koliko različnih rastlin bo zacvetelo in koliko opraševalcev bo obiskalo njihove cvetove. 

Več o divjih opraševalcih in ukrepih, kako jim lahko pomagate, preberite na naši spletni strani tukaj

Okolica večine osnovnih šol na Goričkem je zelena. Večina ima poleg zelenih površin še sadna drevesa, zelenjavne in zeliščne vrtove ter čebelnjake, za katere zgledno skrbijo. Z aktivnostjo smo v JZ KP Goričko želeli učence in mentorje spomniti še na divje opraševalce, ki jih v naravi primanjkuje hrane. Divji opraševalci nimajo zaloge hrane, kot jo imajo medonosne čebele. Za preživetje potrebujejo cvetoče rastline skozi celo sezono. Pomagamo jim lahko tako, da del zelenih površin ne pokosimo in pustimo da zacvetijo. Divji opraševalci in tudi gojene čebele bodo na njih nabirale nektar in cevtni prah. Oprašene rastline bodo tvorile semena, ki se bodo sama zasejala.

Fotografije nastalih mini travnikov za opraševalce in zapise o njihovem nastajanju preberite v nadaljevanju. 

Cvetoči travnik pri OŠ Šalovci 


Cvetoči travnik pri OŠ Šalovci   M. Andrejek

Na povabilo Javnega zavoda Krajinski parka Goričko so učenci 5. in 6. razreda pri naravoslovju s pomočjo metra in kotometra izmerili 1 mtravnate površine. Z grabljami so izmenično naredili plitve luknjice v zemljo, da ne bi bile le-te prelahek plen za ptice. Vsak posameznik je dobil mešanico semen Rožnik, sestavljeno iz kakovostnih vrst trav in različnih vrst travniškega cvetja, katero je posejal in z roko zagrnil. Cvetoči travnik smo zakoličili in ogradili. Za okrasitev mini cvetočega travnika so poskrbele učenke 6., 7. in 9. razreda. Na količkih so iz lesa izžagani cvetovi, na ograji pa cvetoča plazeča rastlina s cvetovi.

Z ustvarjanjem cvetočega travnika želimo prispevati k življenjski pestrosti in nuditi hrano ter zatočišče opraševalcem.

S košnjo bomo počakali do jeseni, da semena vzklijejo in si mlade rastline zagotovijo močnejši koreninski sistem, naslednja leta bo košnja na cvetočem travniku po odcveteni večini rastlin, torej konec junija in v začetku septembra.

Veselimo se opazovanja cvetočih rastlin in možnosti prisostvovanja pri ohranjanju življenjske pestrosti.

Učenci OŠ Šalovci z mentorico Marjeto Andrejek

OŠ Fokovci


Tako je potekalo delo pri OŠ Fokovci   M. Kološa

V okviru dneva Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, smo v sodelovanju z Javnim zavodom Krajinski park Goričko ustvarili košček cvetočega travnika. Namen le-tega je, da bo v okolici šole prispeval k življenjski pestrosti in nudil hrano ter zatočišče opraševalcem. Za »mini« travnik smo izbrali 1 m2 travnate površine pred vhodom v šolo, ki ga bodo lahko učenci vsakodnevno opazovali. Učenci 1., 2., 3. in 4. razreda so v petek, 21. 4., najprej na izbrani površini zrahljali zemljo, nato pa je vsak učenec posejal nekaj semen travniških rož. Zemljo smo zalili, zraven pa postavili tudi imensko tablico. Omenjene površine do jeseni ne bomo kosili, v tem času pa bomo opazovali rast travniških cvetlic in ostalih trav.

Učenci OŠ Fokovci z mentorico Metko Kološa


Travnik pri OŠ Fokovci pred pošitnicami. Semena so vzklila in travnik je zacvetel. Opraševalci zagotovo najdejo hrano.    M. Kološa

POŠ Bodonci Posejana semena travniških rastlin pri POŠ Bodonci   A. Fajs

 

 
Cvetoče travniške rastline pri POŠ Bodonci jeseni    A. Fajs