Tradicija in prihodnost uporabe olj v prehrani

Petek, 19. maj 2023, ob 10.00

Koncertni salon gradu Grad 

Predavanje z naslovom Tradicija in prihodnost uporabe olj v prehrani bo izvedeno v okviru projekta Gorički ole. Vabljeni k poslušanju zanimivih prispevkov.

Ugotavljanje kakovosti jedilnega olja, dr. Tanja Bagar, Inštitut Icanna,
Tradicija uporabe olja v prehranski dediščini Pomurja, Jelka Pšajd, Pomurski muzej Murska Sobota,
Uporaba olja v zdravi prehrani, Gordana Toth Nacionalni inštitut za javno zdravje, M. Sobota 

Partnerji v projektu Gorički ole: vodilni partner Prak d.o.o., drugi partnerji: ICANNA – Mednarodni inštitut za kanabinoide, Goričko drüjštvo za lepše vütro, Dajč produkt – Andreja Rojko Dajč s.p., Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek in Dom Kuzma d.o.o..

Stiskanje bučnega olja je uvrščeno na seznam nesnovne kulturne dediščine.