O projektu

Julija 2023 se je pričelo z izvajanjem projekta Krepitev potencialov goričkih pridelovalcev olja »Gorički ole«, pri katerem je Javni zavod Krajinski park Goričko projektni partner. Projekt se izvaja v okviru LAS Goričko 2020 in ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner projekta je Prak d.o.o., ostali projektni partnerji pa so poleg našega zavoda tudi ICANNA – Mednarodni inštitut za kanabinoide, Goričko drüjštvo za lepše vütro, Dajč produkt – Andreja Rojko Dajč s.p., Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek in Dom Kuzma d.o.o..

Kot je razvidno iz imena projekta je rdeča nit projekta bučno olje in ostale oljnice, ki so najbolj prepoznan produkt Goričkega. Namen projekta je dvigniti povezanost goričkih pridelovalcev kakovostnih olj na višji nivo in s tem omogočiti ekonomsko uspešnejše trženje goričkih olj.

V projektu se bo vzpostavil nov gorički center za kontrolo in promocijo na Goričkem pridelanih olj – prva oljna klet v Sloveniji. Tu se bodo s potrebno opremo testirali parametri za določanje kakovosti olj, o čemer bo izdano ustrezno potrdilo. V kleti bo vzpostavljena tudi razstava o bučnem olju (pridelovalci, tradicije, veščine, običaji, kulinarika,…). Ob objektu se bodo zasadile tudi grede s tradicionalnimi sortami buč z namenom, da se ne izgubijo iz območja in kot možna turistična znamenitost. Namen projekta je tudi vzpostaviti mrežo goričkih proizvajalcev olj in bazo podatkov, kjer bodo vključeni deležni strokovnega in neodvisnega preverjanja svojih semen in olj, promocije in izobraževanja. S tem se bo stimuliralo proizvajalce, da bodo proizvajali čim bolj sonaravne in trajnostne izdelke, saj bodo z visoko kakovostjo, katero bodo lahko dokazali s potrdilom, lahko upravičeno zahtevali primerno višjo ceno. Višja kakovost izdelkov vključuje več ročnega dela, manjšo uporabo pesticidov, manj uporabe težke mehanizacije, sušenje semen na soncu…

V času trajanja projekta se bodo izvedli razni strokovni posveti, več raznih delavnic, degustacije in sejmi s predstavitvijo goričkih ponudnikov olj na stojnicah, izdelanih v projektu. O vseh dogodkih se bo sprotno obveščalo v raznih medijih in socialnih omrežjih.

Izmed pomembnejših nalog je tudi izpeljava medijske kampanje za informiranje in ozaveščanje potencialnih kupcev in splošne javnosti.