16. Grajski bazar z goričkimi meštri

   Štefanija Fujs
 S. Dešnik, K. Malačič, G. Domanjko

Javni zavod Krajinski park Goričko je v sodelovanju z Goričkim drüjštvom za lepše vütro 1. oktobra 2022 organiziral že 16. Grajski bazar z goričkimi meštri, na katerem je na dvorišču gradu 35 ponudnikov domače in umetnostne obrti ter domačih in sladkih dobrot poskrbelo za pravo sejemsko vzdušje. Svojo ponudbo so na stojnicah predstavljali: Čevljarstvo Kisilak, Franko Franc, Drago Škodnik, TACI-Handmade, VDC Sonček, Etuš Laslo, Monika in Lovro Vehovar, Mašlin, Mucart, Barbsart, Lesstyling, Dragica Horvat, Matej Melin, Terezija Sever, Petra Šobak, Dajč produkt, Ema Grah, Franc Kovač, Kmetija pri Bagiju, Stanko Zorjan, Gostilna Marič, Koloman Gomboc, Vlado Vlaj, Štefan Županek, Lilalom, Kmetija Zavec, Damjan Celec, Sadjarstvo Ficko, Angela Vratuša, Eva Tivadar, Anton Žökš, Irena Podpečan, Moljevo, Rauchbrandkeramik Dagmar Egger-Schneider in Goričko drüjštvo za lepše vütro. Ponudbo upravičencev do Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko in članov Goričkega drüjštva za lepše vütro je dopolnila kulinarična ponudba Domačije Marof.
Sejemska ponudba je bila obogatena s sprehodom z zeliščarjem, vodenjem po zunanji razstavi, poslikavo obraza, lovom na zaklad, ustvarjalnimi delavnicami, vožnjo s kočijo in fračarijo. 

Obiskovalce in razstavljavce sta uvodoma nagovorili direktorica zavoda Stanislava Dešnik in županja Občine Grad, Cvetka Ficko. Sledila je glasbena pripoved za otroke Alje Bulič z naslovom Kako je deklica postala varuhinja reke. V kulturnem programu se je s plesom in pesmijo predstavila OŠ Grad, nakar je sledil nastop Folklornega društva Vrbe Rogašovci. 

Navzoče obiskovalce je slavnostno nagovorila državna sekretarka, pristojna za področje kmetijstva, hrane in ribištva, ga. Tatjana Buzeti. 


Tatjana Buzeti  K. Malačič

V nadaljevanju so bili javno pohvaljeni ter nagrajeni prejemniki priznanj za NAJ travnik, NAJ senožetni sadovnjak in NAJ ograček z brajdo v letu 2022. Priznanja in nagrade so podelili ga. Tatjana Buzeti, Stanislava Dešnik, Gregor Domanjko in Marjetka Škafar.

Na izbor za NAJ travnik se je letos prijavilo 10 lastnikov.  Prvo mesto sta osvojila Helfried in Barbara Prietl za travnik v Dolencih, drugo mesto Janez Gašpar iz Čepincev in tretje mesto travnika Štefana Malinoviča iz Lončarovcev in Emila Novaka iz Ivanovcev. Namen izbora NAJ travnik je opozoriti lastnike travnikov in splošno javnost na pomembno naravovarstveno vrednost travnikov ter lastnike in uporabnike spodbuditi, da jih še naprej ohranjajo in rabijo s košnjo in spravilom krme ob primernem času. Na ta način bodo travniki še naprej življenjski prostor za redke in ogrožene živalske ter rastlinske vrste na Goričkem.

Prejemniki priznanj in nagrad za NAJ travnik Goričko 2022  K. Malačič

Na izbor za NAJ travniški sadovnjak se je letos prijavilo 8 lastnikov. Namen ocenjevanja sadovnjakov je spodbuditi ohranjanje še obstoječih visokodebelnih in travniških sadovnjakov in zasaditev novih dreves starih sort cepljenih na podlage za visoko rast. Prvo mesto v akciji je osvojil Ladislav Sabotin iz Prosenjakovcev, drugo mesto Daniel Kranjec iz Lončarovcev in tretje mesto Ivanka Kočiš iz Lončarovcev.


Prejemniki priznanj in nagrad za NAJ travniški sadovnjak Goričko 2022  K. Malačič

Na izbor za NAJ ograček z brajdo se je letos prijavilo 8 lastnikov ogračekov. Namen ocenjevanja ogračekov z brajdo je videti stanje in način pridelave v hišnih vrtovih na Goričkem. Poleg tega je pomembna tudi oblika, funkcionalnost in ohranjanje krajinsko-arhitekturnih členov, ki so tradicionalni, npr. lesena ograja, brajda, visokodebelna sadna drevesa starih sort ipd. Prvo mesto v akciji je zasedel ograček Mojce Kogovšek iz Markovcev, drugo mesto ograček Majde in Edvarda Pocak iz Domanjševcev in tretje mesto Ksenije Lülik iz Bodoncev.


Prejemniki priznanj in nagrad za NAJ ograček z brajdo 2022   K. Malačič

Vsem sodelujočim v akcijah se zahvaljujemo in jim čestitamo ter vabimo k sodelovanju v naslednjem letu.

Po slovesni razglasitvi navedenih akcij se je dogajanje nadaljevalo s kulturnim programom. Zapele so pevke Ženske pevske skupine in zapeli ter zaigrali člani Moške instrumentalne skupine Neman čosa iz Rogašovcev.

Po zaključeni fračariji so bili razglašeni trjie NAJ fračarji. Nagrade je podelila Marjetka Škafar. Prvo mesto je osvojil 
Mihael Vratuša, drugo Kajatan Jakob Majcan in tretje Kristjan Malačič.


Razglasitev NAJ fračar 2022   K. Malačič


Prijetno vzdušje na grajskem dvorišču je z glasbenim nastopom zaključil Duo biciklin. Program prireditve je povezoval Bojan Rajk.

Obiskovalci so si poleg stalnih muzejskih zbirk in razstav lahko v palaciju gradu ogledali fotografsko razstavo Varuhinje rek, v jugozahodnem stolpu razstavo jabolk in hrušk starih sort iz Goričkega in v grajskem parku razstavo Goričko. Znate ka? Lejpo je!

Jesenska prireditev, ki je potekala v okviru 32. Dnevov evropske kulturne dediščine in 10. Tedna kulturne dediščine, je bila s strani lokalnega prebivalstva in organiziranih skupin zaradi raznovrstne ponudbe na stojnicah, kulturnega programa  ter spremljevalnih aktivnosti, dobro obiskana.

Prireditev so podprli: Občina Grad, Občina Rogašovci, Občina Puconci, Društvo za razvoj in promocijo turizma Občine Grad Skouriš, Pomgrad Cestno podjetje Lipovci, Zavarovalnica Triglav in Turistična zveza Slovenije.

Zaposleni v Jvanem zavodu Krajinski park Goričko se zahvaljujemo vsem sodelujočim razstavljavcem, nastopajočim in podpornikom prireditve.

Naslednje leto bo Grajski bazar v soboto, 7. oktobra 2023.