Skupnost naravnih parkov Slovenije na 60. AGRI

Na razstavnem prostoru Skupnosti naravnih parkov Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, se bodo v hali A na 60. AGRI v Gornji Radgoni med 20. in 25. avgustom predstavili:

- Javni zavod Krajinski park Goričko – vse dni,
- Krajinski park Kolpa v soboto, 20. 8. 2022,
- Regijski park Škocjanske jame v nedeljo, 21. 8. 2022,
- Krajinski park Radensko polje v ponedeljek, 22. 8. 2022,
- Kozjanski regijski park v torek, 23. 8. 2022,
- Triglavski narodni park v sredo, 24. 8. 2022 in
- Krajinski park Logarska dolina v četrtek, 25. 8. 2022.

Obiskovalci sejma se boste lahko pobliže seznanili z delom sedmih upravljavcev zavarovanih območij narave in članov Skupnosti naravnih parkov Slovenije.

Obiščite nas. Veselimo se kramljanja z vami.

 

SPOROČILO ZA JAVNOST                                                                                                             

Skupaj na sejmu AGRA – Skupnost naravnih parkov Slovenije

Na letošnjem jubilejnem, že šestdesetem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA se bo predstavilo sedem od petnajstih slovenskih zavarovanih območji narave, ki imajo upravljavca in so povezana v Skupnost naravnih parkov Slovenije. Obiskovalci sejma se bodo lahko pobliže seznanili z bogato naravo in kulturno dediščino ter delom upravljavcev zavarovanih območij narave.  

Slovenije se že dolgo drži sloves lepe, urejene, zelene oz. z ohranjeno naravo bogate države. Naravni parki so tista območja, kjer so naravne vrednote, biotska raznovrstnost in krajinska pestrost še posebej izraziti. To so območja z največjo pestrostjo živih organizmov. Z urejeno parkovno infrastrukturo za obiskovalce in vključevanjem v lokalno ponudbo gostiteljev, naravnih parkih ponujajo številne možnosti za doživetje narave in krajine.

Poleg domačinov, upravljavca Krajinskega parka Goričko (vse sejemske dni), se bodo predstavili še Krajinski park Kolpa (sobota, 20. avgust), Regijski park Škocjanske jame (nedelja, 21. avgust), Krajinski park Radensko polje (ponedeljek, 22. avgust), Kozjanski regijski park (torek, 23. avgust), Triglavski narodni park (sreda, 24. avgust) in Krajinski park Logarska dolina (četrtek, 25. avgust).

Upravljavci zavarovanih območij narave so od leta 2011 povezani v Skupnost naravnih parkov Slovenije. 15 upravljavcev povezujejo skupni cilji; ohranjanje narave in kulturne krajine, zagotavljanje ravnovesja z učinkovitim izvajanjem naravovarstvenih ukrepov,  ohranjanje kulturnega izročila in na drugi strani razvoj naravi in ljudem prijaznih  dejavnosti v zavarovanih območjih.

Obiščite nas na v Gornji Radgoni med 20 in 25. avgustom. Naš razstavni prostor najdete v Hali A. Razstavni prostor je finančno podprlo Ministrstvo RS za okolje in prostor.

 

Dodatne informacije:

Stanislava Dešnik, direktorica

Javni zavod Krajinski park Goričko

T: 02 551 88 64 / M: 031 354 149

E: stanka.desnik@goricko.info 

 

Več informacij tudi na spletni strani Skupnosti naravnih parkov Slovenije  na povezavi: https://www.naravniparkislovenije.si/

 

Predstavitvena brošura Naravni parki Slovenije:  https://www.naravniparkislovenije.si/knjiznica/novice/brosura-SNPS.pdf

top

X

16. Grajski bazar z goričkimi meštri

1. oktober 2022, 10.00-17.00