Ocenjevanje NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko 2022

15. 7. 2022,  G. Domanjko

Zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko smo skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije - zavodom Murska Sobota med 30. majem in 3. junijem opravili terenske oglede in ocenjevanje travnikov, ki so jih lastniki prijavili na natečaj za izbiro NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko v 2022. Namen ocenjevanja je spodbuditi kmete in druge lastnike travnikov, da še naprej rabijo in ohranjajo ekstenzivno gojene travnike, ki so življenjsko pomembni za redke in ogrožene živalske ter rastlinske vrste v Krajinskem parku Goričko. Hkrati pa najboljše tudi ustrezno nagraditi.

V letošnjem izboru je sodelovalo 10 lastnikov travnikov, ki se nahajajo v Prosečki vasi, Gornjih Petrovcih, Lucovi, Čepincih, Budincih, Dolencih, Ivanovcih, Fokovcih, Križevcih in Lončarovcih. 

Ocenjevanje travnikov je vključevalo več kriterijev, po katerih lastniki travnikov prejmejo različno število točk. Največ točk prejmejo lastniki tistih travnikov, ki imajo na njih večje število različnih vrst rastlin. Od večjega števila rastlin je odvisno več vrst živali, predvsem žuželk, ki se prehranjujejo z rastlinami. Npr. kobilice in domače ter divje čebele, ki oprašujejo tudi kulturne rastline, kot so paradižnik in buče. S kobilicami se prehranjujejo ptice, kot sta bela štorklja ali veliki skovik. Dodatne točke prejmejo lastniki travnikov, ki imajo na travnikih sadna drevesa, v katerih lahko npr. gnezdi smrdokavra oz. »upkaš«. Čeprav se število rastlin med posameznimi travniki in raba travnikov bistveno ne razlikuje – košeni so 2x letno, se ne gnojijo, košeni so s strižno in diskasto kosilnico, krma se uporablja za baliranje, na končno razvrstitev za NAJ travnik bistveno vplivajo naslednji kriteriji. Ali ima lastnik travnika status kmeta. Ali ima doma živino, in ali je živina samo v hlevu ali pa se ima možnost pasti zunaj na pašniku. Namen izvedbe natečaja za NAJ travnik je tudi promocija proste reje goveda in drobnice, ki so končni uporabniki krme iz travnikov.

Vabljeni, da se nam pridružite na podelitvi priznanj in razglasitvi najboljših, ki bo na 16. Grajskem bazarju, 1. oktobra 2022, na gradu Grad. Ali pa se naslednje leto s svojim travnikom prijavite za NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko.