Izlet v Krajinski park Ljubljansko barje in Notranjski regijski park

V ponedeljek, 20. junija 2022, je Javni zavod Krajinski park Goričko v okviru projekta »LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta – umetnost življenja« povabil lokalne deležnike, partnerje v projektu in druge kolege iz naravnih parkov Slovenije na študijski izlet z ogledom dobre prakse. Skupina osemnajstih lokalnih deležnikov se je zbrala iz goričkih občin, Kmetijsko-gozdarskega zavoda M. Sobota, Razvojnega centra M. Soboti, turistično-informativnih zavodov in društev. 

Najprej smo se odpravili v Krajinski park Ljubljansko barje, natančneje v park Rakova Jelša, kjer poteka obnova mokrotnih travnikov s sistemom mejic. Ob njih bodo vzpostavili novo interpretacijsko pot Pot med jelšami, ki bo obiskovalce ozaveščala o življenjskih okoljih in pomembnih zavarovanih vrstah na Ljubljanskem barju.

Naša druga postaja pa je bil Notranjski regijski park, kjer smo se srečali z vodnikon Dejvidom. Ustavili smo se ob novo nastajajočem sodobnem multimedijskem Centru za obiskovalce in od tam nadaljevali po delu poti Drvošec. Izvedeli smo, da imajo 10 kilometrov novih s kažipoti, zanimivimi informacijami in interaktivnimi strukturami opremljenih pešpoti. Ob tem imajo še 300 kilometrov urejenih in označenih kolesarskih poti, ki potekajo po najlepših delih Notranjskega parka.