Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki

  S. Kuhar

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je že šestič letos izdala glasilo Zelena dežela. 

Zelena dežela je časopis, ki ga prejemajo vsi lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč. V njem na poljuden način seznanjajo bralce o novostih v kmetijstvu in gozdarstvu.

V tokratni številki je tudi priloga projekta Life Naturaviva z naslovom Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki. Predstavljen je pomen in ogroženost opraševalcev, ter mejice, ki vedno težje najdejo prostor v današnji kmetijski krajini. Poseben prispevek je namenjen varovanju rastlinskih genskih virov, ki so tudi dragocen del biodiverzitete. Predstavljajo tudi koristne organizme. V naravi sicer ni škodljivih in koristnih organizmov. O škodljivcih na kmetijskih površninah govorimo, ko se zaradi neravnovesja (monokultura, odsotnost plenilcev, ipd.) nek organizem preveč namnoži in zato povzroča gospodarsko škodo. Narava ima rešitev za to. Spoznali boste tudi kmetijo, tokrat iz Krajinskega parka Ljubljansko barje. 

To je zadnja številka priloge o biodiverziteti. Ostali dve številki si lahko pogledate v arhivu glasila Zelena dežela. Upajmo, da prispevki pripomorejo k boljšemu razumevanju sobivanja kmetijstva in narave.

Glasilo je dostopno na spletni strani https://www.kgzs.si/za-medije/glasilo-zelena-dezela

Priloga je nastala v okviru projekta LIFE Naturaviva, Biodiverziteta – umetnost življenja (LIFE16 GIE/SI/000711), ki je sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije za okolje in podnebne ukrepe ter Ministrstva RS za okolje in prostor.