Študijski izlet deležnikov Krajinskega parka Goričko

V soboto, 9. oktobra je Javni zavod Krajinski park Goričko v okviru projekta »LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta – umetnost življenja«, izvedel prvi študijski izlet za lokalne deležnike Krajinskega parka Goričko. Skupina desetih lokalnih deležnikov iz vrst občin, turistično-informativnega zavoda, osnovne šole, društev in rokodelcev se je odpravila v Kozjanski park, natančneje v Podsredo na ogled 22. praznika Kozjanskega jabolka.

Namen študijskega izleta je bila seznanitev lokalnih deležnikov Krajinskega parka Goričko s praksami sodelovanja Kozjanskega parka z lokalnimi skupnostmi, ogleda naravovarstvenih praks varovanja narave in tamkajšnjih značilnosti naravne pestrosti - biodiverzitete.

Po prihodu v Podsredo so si deležniki na trgu ogledali sejem, kjer so se na stojnicah predstavljali ponudniki iz celotne Slovenije, del otvoritvene slovesnosti in pripravljene razstave.

Po živahnem sejmu je sledil razširjen ogled gradu Podsreda,  kjer je vodička odlično predstavila povezavo med kulturno in naravno dediščino parka ter vlogo parka pri tej povezavi. Poleg številnih razstavljenih vsebin v gradu si je skupina ogledala še novo središče za obiskovalce, urejeno v grajski pristavi.

Sklepna ugotovitev in poduk izleta je nakazoval pravo smer, narava daje, kultura nudi in življenje je res umetnost. Kako vse česar smo deležni prepoznati in doživeti je naloga vseh.  Ravno uprave zavarovanih območij narave so si naložile poslanstvo, kako to posebej dobro poudariti na sprejemljiv način za raznolike skupine ljudi. Raznovrstnost življenja in njegovih oblik je prisotna povsod okoli nas, potrebno jo je samo opaziti in poskrbeti za njen nadaljnji obstoj.  

Med potjo se je skupina deležnikov ustavila še na skodelici kave ter za mizo kritično ovrednotila videno in doživeto ter sprejela ugotovitev o tem, da je potovanje bilo koristno za rojstvo novih idej in načinov pri sodelovanju med deležniki. Sklenili smo, da je s spoznavanjem in razmišljanjem potrebno nadaljevati.


Foto: Stanislava Dešnik