Pridelovalci hrena

Pridelava hrena Štefan Gider 
Pertoča 71, 9262 Rogašovci 

Štefanu Giderju se podeli pravica do uporabe Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko za pridelavo goričkega hrena na območju Krajinskega parka Goričko.

Pridelava hrena Jožef Kolar
Večeslavci 36, 9262 Rogašovci 

Jožefu Kolarju se podeli pravica do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« za pridelavo goričkega hrena na območju Krajinskega parka Goričko

Pridelava hrena Melita Flisar
Pertoča 101, 9262 Rogašovci 

Meliti Flisar se podeli pravica do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« za pridelavo goričkega hrena na območju Krajinskega parka Goričko.

Pridelava hrena Marijan Unger
Ropoča 49, 9262 Rogašovci 

Marijanu Ungerju se podeli pravica do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« za pridelavo goričkega hrena na območju Krajinskega parka Goričko.