Razstava Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta gostuje v Expanu

Regijski promocijski center Expano v Murski Soboti v mesecu oktobru gosti razstavo Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta.

Razstava je bila vzpostavljena v okviru projekta LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta - umetnost življenja, katerega namen je predstaviti bogato biodiverziteto-biotsko pestrost Slovenije širši javnosti. 

Razstava je sestavljena iz osmih panojev, na katerih je poleg uvodnega predstavljenih osem osnovnih in najpogostejših ekosistemov v Sloveniji ter njihove značilnosti, s katerimi dopolnjujejo skupno zakladnico biodiverzitete v Sloveniji. Na panojih so predstavljeni gozd, kulturna krajina, visokogorje, naselja, celinske vode, mokrišča, morje in podzemlje. 

Razstava je bila pripravljena v projektu LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta - umetnost življenja, katerega namen je ozavestiti čim širšo javnost o bogati biodiverziteti Slovenije, o grožnjah, ki ji pretijo in pomembnosti njenega varovanja. V projektu sodeluje deset projektnih partnerjev, od tega pet naravnih parkov Slovenije. Med temi je tudi Javni zavod Krajinski park Goričko.

Otvoritev razstave bo v petek 1. oktobra 2021, razstavljena bo v mesecu oktobru.

Vabljeni k obisku in ogledu razstave.