Brošura Gorička krajina

Tik pred zaključno konferenco je izšla knjižica, ki podrobno predstavlja zgodbo Goričke krajine. V knjižici so predstavljene ciljne vrste projekta, življenjska okolja in izvedene ukrepe. Med letoma 2017 in 2021 so sredstva Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020 namenjena izboljšanju stanja treh ciljnih travniških habitatnih tipov in desetih ciljnih vrst, katerih stanje ohranjenosti je v Sloveniji neugodno. 

Večina projektnih sredstev je bila namenjena izvajanju neposrednih ukrepov na območju Natura 2000 Goričko. Del sredstev je bilo namenjenih raziskovanju ciljnih vrst, merjenju učinkov izvedenih ukrepov in obveščanju o pomenu travniških življenjskih prostorov in vrst. 

Knjižico v elektronski obliki lahko prelistate tukaj.  V tiskani obliki jo lahko dobite na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko. 

    top