Na obisku med dvema vodama

 M. Podletnik, JZ KPG

Zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko, ki se ukvarjamo z interpretacijo narave in kulturne dediščine Goričkega ter vodenji po naravi, smo si 12. julija 2021 v okviru projekta LIFE NATURAVIVA ogledali nov center za obiskovalce "Med dvemi vodami" v Križovcu na Hrvaškem. Center je namenjen obiskovalcem Regijskega parka Mura-Drava, katerega upravljavec na območju Medžimurske županije je Javni zavod za varstvo narave - Međimurska priroda. Obisk je na začetku pospremil pogovor z direktorjem zavoda Sinišo Golubom in vodjo projektov Zoranom Šardijem, ki sta predstavila bogate in vsekakor poučne izkušnje pri pripravi in izvedbi projektov za ureditev središč za obiskovalce narave in zavarovanih območij.


Izmenjava izkušenj  M. Podletnik

Otvoritev centra je bila v juniju 2020, vendar je prvo leto delovanja centra močno okrnila epidemija Covida-19. Center je zasnovan v treh sklopih - Mura, Drava in prodajalnica spominkov, kjer lahko obiskovalci izbirajo med širokim naborom izdelkov iz lokalnega okolja z naravoslovno tematiko in bogato ponudbo strokovne literature. V osrednjem delu so na interaktiven način predstavljene značilne in zanimive rastlinske živalske in rastlinske vrste, ki živijo ob Muri in Dravi. Dodano vrednost obisku dodajo vodniki, ki s svojim strokovnim znanjem iz vsakdanjega dela na terenu, obiskovalcem razkrijejo številne skrivnosti bogastva življenja na območju med Muro in Dravo. Center je za obiskovalce odprt od torka do nedelje.


Razlaga zasnove in vsebine središča  M. Podletnik

V sklopu istega projekta so uredili tudi raziskovalno-učni center "Matulov grunt" v majhnem zaselku Frkanovec, kjer je pozornost namenjena metuljem. "Matul" je lokalno poimenovanje za metulja in posebna pozornost je namenjena metuljem mravljiščarjem, ki živijo na bližnjem območju Bedekovićevih grab. Posestvo poleg raziskovalcev narave uporabljajo tudi literalni umetniki, ki v zavetju narave gotovo najdejo številne navdihe. 


Stara domačija je danes namenjena učno-raziskovalnim namenom   G. Domanjko

Na koncu smo si ogledali še tretji sklop ureditve infrastrukture, v sklopu katere so z vsebinami dodatno obogatili pohodno in kolesarsko pot na območju Svetomartinske Mure. Gre za poti, tik ob reki Muri na območju Občine Sveti Martin na Muri, ki jih dodatno bogati 20 interpretativnih pultov. Dodatne vsebine so obiskovalcem na voljo preko aplikacije Med Dvemi Vodami.


Pohodno in kolesarsko pot ob Muri v neposredni bližini Hotize bogatijo naravoslovne in kulturne vsebine   M. Podletnik