Dan evropskih parkov 2021

Leto 2020 je bilo posebno tudi za naravne parke v Evropi. Soočali smo se z različnimi izzivi, predvsem z domačimi obiskovalci v naravi, ki so odkrivali svojemu bivališču najbližja zavarovana območja. Narava ni skoparila s poplavami in sušami in je na več mestih presenetila z razraščanjem in pojavljanjem tujerodnih invazivnih ali nadležnih vrst. Podnebne spremembe in upadanje biotske raznovrstnosti so samo opozorila nam ljudem, da spremenimo svoje ravnanje in življenjski slog. Tega se zavedajo odločevalci v naši evropski družbi, ki so sprejeli Zeleni dogovor za razvoj, pri čemer se moramo vsi naučiti, da se bomo morali naravi in njenim zakonitostim vse bolj prilagoditi, če želimo preživeti. V času epidemije smo se vsi ozavestili o tem, da narava v Evropa potrebuje življenjske prostore, ki jih bo samodejno uravnavala in bodo prepletenimi s prostori, kjer človek pridobiva dobrine za življenje.

Kje smo in kam gremo
V Krajinskem parku Goričko smo v lanskem letu gostili veliko število obiskovalcev iz drugih delov Slovenije, ki so v novih okoliščinah iskali predvsem nova doživetja v manj poznanem delu domovine. Številni so bili presenečeni nad pestrim, naravno bogatim in živim, območjem Krajinskega parka Goričko. Številni pohodniki, kolesarji in ljubitelji narave so svoje počitniške dneve z veseljem preživeli med raziskovanjem slatinskih vrelcev med vrbami, v zavetju sence obsežnih gozdov v okolici Bukovniškega jezera in med občudovanjem številnih pisanih, cvetočih travnikov, pisanih metuljev in ptičjega petja.

Evropski načrt za okrevanje „Naslednja generacija EU“ obljublja gradnjo boljše, bolj zelene in odporne Evrope. Zveza EUROPARC je prepričana, da je treba naravne parke in druga zavarovana območja vključiti v razprave o prihodnosti in trdo delati na učinkovitih rešitvah za zagotovitev varnejše in trajnostne Evrope. Kaj smo/ste se torej naučili iz izzivov, ki jih je postavilo leto 2020? In kaj to pomeni za prihodnost naravnih parkov? Kako torej izgleda naslednja generacija naravnih parkov? To je tisto, kar želimo odkriti in proslaviti med letošnjim evropskim dnevom parkov.

O evropskem dnevu parkov
Cilj Evropskega dneva parkov je ljudem približati naravo preko različnih dejavnosti in prireditev v zavarovanih območjih narave v mreži EUROPARC. Prvi Evropski dan parkov smo praznovali leta 1999. Od takrat 24. maja praznujejo evropska zavarovana območja, ki so povezana v skupnosti EUROPARC.

Praznovanju Evropskega dne parkov se pridružujejo slovenski naravni parki, ki imajo upravljavca in so povezani v Skupnost naravnih parkov Slovenije. Zavarovana območja najdete na spletnem zemljevidu in v Naravovarstvenem atlasu.

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko vas vabimo na dogodke v Tedenu slovenskih naravnih parkov 21.05.2021 - 26.05.2021.