Svetovni dan čebel 2021

 T. Koltai, JZ KPG

V četrtek, 20. maja 2021 obeležujemo že četrti svetovni dan čebel, ki ga je Organizacija združenih narodov prvič razglasila leta 2017 na pobudo Republike Slovenije. Letošnja kampanja svetovnega dne poteka s sporočilom "Angažirajte se: graditev novih temeljev za čebele" in nagovarja vsakega posameznika, da s svojim ravnanjem prispeva k ponovni dobrobiti čebel in ozaveščanju o njihovem pomenu.

V Sloveniji so, poleg najštevilčnejše gojene medonosne čebele, pomembni opraševalci tudi čmrlji in čebele samotarke. Velik del opraševanja opravijo tudi muhe trepetavke, metulji, hrošči in ose. Njihovo število v naravi hitro upada.

Pomen čebel in divjih opraševalcev v naravi je ključnega pomena za preživetje človeške družbe in narave, kot jo poznamo danes. Kar tretjina pridelane svetovne hrane oziroma naša vsaka tretja žlica je odvisna od opraševanja čebel in divjih opraševalcev. Učinkovito opraševanje kmetijskih ekosistemov je bistveno pri pridelavi zadostne količine kmetijskih pridelkov, hkrati pa izboljšuje njihovo kakovost in povečuje odpornost rastlin pred naravnimi škodljivci. Velik del prihodkov kmetov po celem svetu je odvisnih od učinkovitega opraševanja oziroma od pestrosti in prisotnosti čebel ter drugih opraševalcev.


 D. Bevk 

Od opraševanja pa so odvisni tudi naravni ekosistemi. Skupaj z drugimi opraševalci čebele v naravi skrbijo za ohranjanje ekološkega ravnovesja in biodiverzitete. Opraševanje zagotavlja rastlinsko in posledično tudi živalsko raznovrstnost. Z opraševanjem rastline nastavijo plodove in osemenijo, s semeni in plodovi pa se prehranjujejo živali.


 T. Koltai

Kako pomagamo opraševalcem

Čebelam in drugim opraševalcem lahko pomagamo na različne načine. Vrtne trate ne kosimo prepogosto in pustimo, da rastline na njej zacvetijo. Na vrtovih, travnikih in sadovnjakih pustimo nepokošene cvetoče pasove na katerih bodo čebele imele možnost nabirati hrano. Pri zatiranju škodljivcev s fitofarmacevtskimi sredstvi se izogibajmo pripravkom, ki so nevarni za čebele, oziroma jih uporabljajmo natančno in v skladu z priloženimi navodili. Podpirajmo čebelarstvo in kupujmo čebelarske izdelke od lokalnih čebelarjev. Izdelamo lahko tudi gnezdilnice za čebele samotarke.

Za več informacij o obeleževanju Svetovnega dne čebel obiščite uradno spletno stran

Naj medi!