Izredno cvetoče leto za gorski narcis

 M. Podletnik, JZ KPG

V JZ KPG vsako drugo leto izvedemo pregled in popis rastišč gorskega narcisa na območju občin Cankova in Rogašovci. Gorski narcis je zavarovana vrsta rastline, ki se v naravi pojavlja redko in lokalno. Poleg Goričkega so v Pomurju najbolj znana rastišča v okolici Veržeja. Na območju KP Goričko se je ta lepotec vrstno bogatih travnikov in visokodebelnih sadovnjakov ohranil le na Z delu parka, na območju Cankove, Korovcev, Gerlincev, Večeslavcev in Pertoče.


Narcise uspevajo na vlažnih travnikih   M. Podletnik

Popis je razkril, da je letošnje leto zelo ugodno za narcise, saj smo na 59 rastiščih prešteli več kot 15.000 cvetočih rastlin, kar je dvakrat več kot v letu 2019. K večjemu številu cvetočih rastlin je najverjetneje prispevalo več dejavnikov – ugodne vremenske razmere za rast gorskih narcisov, letna nihanja števila cvetočih rastlin in ponekod izboljšana raba rastišč narcisa. Prav na ohranjanje in zagotavljanje ugodnih razmer za rast narcis lahko v največji meri prispevamo ljudje. Na narcise zelo neugodno vplivata prezgodnja košnja v času cvetenja in pretirano gnojenje rastišč.


Travnik z narcisami je bil pokošen ob višku cvetenja   M. Podletnik

Za dolgoročno ohranjanje narcis je pomembno, da imajo narcise dovolj časa, da si naredijo dovolj zalog za cvetenje v naslednjem letu, kar naredijo s kopičenjem zalog v čebulici. Na drugi strani pa gorskemu narcisu prav tako škoduje pomanjkanje rabe rastišč, saj zaraščanje travnikov prav tako sčasoma povzroči izginjanje narcis.


Bogato cvetoče rastišče v Pertoči   T. Koltai

Največ rastišč se nahaja v vaseh Korovci in Gerlinci. Slabo pa kaže že tako maloštevilnim rastiščem v občini Rogaševci, katere v največji meri ogroža opuščanje rabe in zaraščanje rastišč. Dve območji rastišč narcis imata status naravne vrednote državnega pomena. Stanje naravne vrednote v Pertoči je v zelo ugodnem stanju. Z njo zadnjih pet let upravlja JZ KPG, medtem ko je stanje naravne vrednote v Cankovi v letošnjem letu, sodeč po številu preštetih rastlin, boljše kot pred leti. Več o rezultatih pregleda si lahko preberete v poročilu.


Ponosen lastnik rastišča narcis Adolf Gumilar   T. Koltai

Pregledi rastišč so hkrati odlična priložnost za srečanje z lastniki rastišč gorskega narcisa in pogovore o njihovi primerni rabi. Kot nam je med popisom narcis zaupal eden od lastnikov bolj številčnega rastišča narcis, g. Adolf Gumilar iz Cankove, za narcise skrbno skrbijo. »Ne nabiramo jih ker vemo, da so zaščitene. Ker del z narcisami kosimo pozno, se narcise širijo.« Gospod Gumilar nam je zaupal še njegove spomine iz mladih let. »Spomnim se, da so bili travniki na meji med Cankovo in Korovci spomladi beli. Narcis je bilo toliko, da smo jih nabirali za šopke v cerkvi. Ko so v 60. letih izvedli melioracije, so travnike preorali in narcise so izginile. Zdaj namesto belih travnikov vidimo le njive.«
Podobne spomine so nam zaupali tudi drugi lastniki rastišč, med katerimi se mnogi še spomnijo množic narcis na travnikih v Gerlincih in na Pertoči. Upamo lahko, da bomo znali v prihodnjih letih prepoznati to bogastvo in ohraniti še preostale travnike in visokodebelne sadovnjake, kjer še uspevajo množice narcis.