Dogodki v tednu slovenskih naravnih parkov

Petek, 21.5. 2021 – SPOZNAVANJE VRST NATURE 2000 V OKOLICI GRADU GRAD, 
Grad Grad, ob 11. in 13. uri
Ob dnevu Nature 2000 bodo lahko obiskovalci gradu Grad in drugi ljubitelji naravi med vodenjem spoznali več o varstvenih območjih Natura 2000 in vrstah ter življenjskih prostorih, ki jih na območjih Natura 2000 aktivno varujemo. Vodenji bosta potekali ob 11. in 13. uri. Vodi Tomaž Koltai. Vodenje je brezplačno in poteka v okviru projekta LIFE NATURAVIVA.
Informacije in prijave na tomaz.koltai@goricko.info ali na tel. št. 02 55 18 860.


Hribski škrjanec   J. Novak

Nedelja, 23.5.2021 – VODENI IZLET OB EVROPSKEM DNEVU PARKOV »ALI NA GORIČKEM ŠE POJE HRIBSKI ŠKRJANEC ?«,
Stanjevci ob 9. uri

Ob evropskem dnevu parkov ljubitelje narave vabimo v osrčje Krajinskega parka Goričko, kjer se bomo prepričali ali po slemenih mozaične kulturne krajine še pojejo hribski škrjanci. Več. 
Obvezne prijave na gregor.domanjko@goricko.info ali na tel. št. 02 55 18 868. 

Sreda, 26.5.2021 – RAZIŠČIMO OKOLICO NAJVEČJEGA GRADU V SLOVENIJI,
Grad Grad, ob 11. in 13. uri

V tednu parkov za obiskovalce gradu in druge zainteresirane omogočamo vodenja po grajskem parku in bližnjem gozdu. Vodenji bosta potekali ob 11. in 13. uri. Vodi Tomaž Koltai. Vodenje je brezplačno in poteka v okviru projekta LIFE NATURAVIVA.
Informacije in prijave na tomaz.koltai@goricko.info ali na tel. št. 02 55 18 860.