Sive gosi na Ledavskem jezeru

Ledavsko jezero je umetni zadrževalnik vode, ki je nastal z namenom varovanja naselij pred poplavami. Od izgraditve v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je jezero skupaj z bližnjo okolico poplavnega gozda in travnikov postalo ena najbolj vročih točk življenjske pestrosti na območju Krajinskega parka Goričko. Za to jezero lahko rečemo, da ima zaradi geoloških in klimatskih značilnosti ter vpliva človeka stotero različnih obrazov. Znane so težave z onesnaževanjem, katerega vir so slabo delujoče čistilne naprave, gospodinjske odplake in v veliki meri spiranje s kmetijskih površin. Zaradi teh lahko v poznih poletnih ali v zgodnjih jesenskih dnevih opazimo t. i. cvetenje jezera, ki je lahko nevarno tudi za ljudi. Na jezeru in ob njem lahko hitro vidimo, kakšen odnos do svojega okolja imajo nekateri obiskovalci ali prebivalci Goričkega. Plastenke, pločevinke, steklenice in drugi odpadki žal niso nobena redkost na ali ob jezeru. Veliko odpadkov prineseta Ledava in Lukaj potok, precej odpadkov pa tam pustijo tudi ribiči.


Sive gosi na Ledavskem jezeru 2014 (foto: K. Malačič)

Za Ledavsko jezero lahko trdimo, da je kljub nemarnosti nekaterih njegovih obiskovalcev pravi biser. Tod živi pisana druščina različnih živalskih in rastlinskih vrst. Nekatere med njimi najdemo na območju Goričkega samo tukaj. Ena takih vrst je tudi siva gos (Anser anser). Siva gos je v Slovenji redka in zavarovana vrsta, za katero je še desetletje nazaj veljalo, da gnezdi samo na Primorskem, na območju Renških ribnikov. Zato nas je leta 2011 zelo presenetilo, da smo sredi poletja na Ledavskem jezeru zagledali par sivih gosi. Najprej smo pomislili, da gre za domače, ki so njeni bližnji sorodniki, a ta par je bil na jezeru vsakokrat, ko smo obiskali jezero z namenom preverjanja stanja ptičje favne. V naslednjih letih se je prvotnemu paru pridružil še drugi par, za katerega pa nismo vedeli, ali gre za tod vzrejene odrasle mladiče, ali za osebke, ki so prileteli od drugod.
Dvom o tem, ali sive gosi gnezdijo na Ledavskem jezeru ali ne, je bil razbit leta 2014, ko smo opazovali par z dvema mladičema - žibekama, kot mladiče imenujemo na Goričkem. Izgleda, da so sive gosi vzele Ledavsko jezero za svoj stalni dom, saj smo vsako naslednjo sezono opazovali več in več gosi. Iz tega smo sklepali, da na jezeru gnezdi več kot en par.
Leto 2020 pa ni nenavadno samo za nas ljudi, ampak tudi za naše ledavske sive gosi. Kljub temu, da smo vsak mesec (občasno tudi večkrat na mesec) popisovali ptičjo favno na in ob jezeru, sivih gosi ni bilo nikjer. Vzrokov za njihovo izginotje je lahko veliko, od krivolova, do plenilcev (lisica, šakal, domači psi) in do tega, da so se enostavno preselile. Vsi dvomi pa so bili na srečo razbiti meseca septembra, ko smo popisali par z dvema skoraj odraslima mladičema. Še večje veselje pa je bilo na začetku meseca novembra, ko jih je bilo na jezeru vsaj 50. Večina teh je priletela iz severnih dežel, vsaj nekaj pa je bilo verjetno ledavskih.


Sive gosi maja 2016 (foto: K. Malačič)

Siva gos je delna selivka, ki se pozimi po etapah seli iz severnih v južnejše kraje. Jeseni lahko zato marsikje po Sloveniji opazujemo jate, ki štejejo tudi po več 100 osebkov.
Siva gos je velik ptič iz družine plovcev. Od kljuna do repa lahko meri do 85 cm, razpon kril pa lahko doseže 170 cm. Je dnevno aktivna ptica, ki se hrani predvsem ob jutranjem in večernem mraku, čez dan ali ponoči pa počiva na vodi. Da sive gosi gnezdijo na Ledavskem jezeru ni nič presenetljivega, saj so na tem jezeru velika območja rogozovja in trstičja, ki ji nudijo dovolj varnosti za gnezdo in mladiče.
Sive gosi na Ledavskem jezeru ni težko opazovati. Čez dan jih najlažje odkrijemo na severozahodnem delu jezera. Za opazovanje te čudovite ptice potrebujemo le daljnogled.


Sive gosi junija 2016 (foto: K. Malačič)

Število sivih gosi v Sloveniji v zadnjem desetletju narašča. Kljub temu ne moremo govoriti, da ta ptica ni več ogrožena, saj jo še vedno ogroža izginjanje njenega življenjskega prostora. Velik negativni vpliv pa ima tudi onesnaževanje voda in tal na njenih gnezdiščih in prehranjevališčih.
Na nas vseh je, da se potrudimo, da bodo sive gosi in vse ostale rastline ter živali razveseljevale tudi prihodnje rodove.

    top