Leto 2020 najboljše za belo štorkljo na Goričkem doslej

Letošnje leto je kljub nestanovitnemu vremenu belim štorkljam zelo ustrezalo, saj so v letu 2020 gnezdile na 12 gnezdih na območju KP Goričko. Dve gnezdi sta ostali prazni. Štorklje so letos uspešno vzredile kar 29 mladičev, kar je največje število mladičev od leta 1999. Največ mladičev, kar štiri, sta vzredili štorklji v Nuskovi. Na gnezdih v Svetem Juriju, na Hodošu, v Prosenjakovcih, Šalamencih in Kobilju so med popisom veselo trenirali dvigovanje v zrak s krili po trije mladiči na gnezdu. Ob tej veseli novici lahko zapišemo še nekaj zanimivosti. Na gnezdu v Kuzmi je eden od staršev na nogi nosil obroček s številko DER AV159 in na podlagi katere smo ugotovili, da je bil obročkan 30.5.2016 v Nemčiji v približno 460 km oddaljenem kraju Radelstetten. V Gornjih Petrovcih je gnezdila štorklja z obročkom W0199, ki je bila kot mladič obročkana v bližini Lenarta v Slovenskih Goricah leta 2016.
Upamo, da bo letošnjim mladičem sreča bolj naklonjena in bodo vsi uspešno poleteli z gnezd ter se srečno podali na dolgo pot v Afriko.

Mladiči se od odraslih štorkelj razlikujejo po črni barvi nog in kljuna (foto: M. Podletnik)

Gnezditveni uspeh v prejšnjih letih
V lanskem letu smo na območju Krajinskega parka Goričko zabeležili enega od najslabših gnezditvenih uspehov bele štorklje od pričetka vsakoletnega spremljanja leta 1999. Slabši gnezditveni uspeh je bil zabeležen le še v letih 2006 s 7 mladiči in 2015 z le 6 mladiči. Za lanski neuspeh je bilo najverjetneje ključno več dni trajajoče deževno in hladno vreme v začetku maja. V tem času se na gnezdih pričnejo izlegati mladiči in ker se mladiči zaradi nekaj dni trajajočega deževja sploh ne morejo posušiti, se podhladijo in poginejo. Hkrati hladno vreme močno otežuje nabiranje hrane staršem, saj so ob hladnem vremenu velike travniške kobilice, ki so njihov glavni plen, veliko manj aktivne. Nihanje števila mladičev med leti je sicer pričakovan pojav, večleten zaporeden slab gnezditveni uspeh pa lahko kaže na slabo stanje okoliškega življenjskega prostora za belo štorkljo.