Zunanja razstava

Na gradu Grad je od petka, 8.5.2020, odprta razstava na prostem z naslovom ”Invazivne tujerodne vrste, naše nezaželene sosede”. Razstava stoji ob jugovzhodnem krilu gradu. Na velikih slikah in v besedi so predstavljene najpogostejše invazivne, tujerodne vrste rastline in živali, ki so prisotne v Sloveniji in se že razširjajo tudi na območju Krajinskega parka Goričko. Razstava prispeva k njihovemu prepoznavanju v naravi in kulturni krajini, opozarja na nevarnosti, ki pretijo domačim vrstam in naravi ter predlaga ukrepe s katerimi lahko vsak med nami prepreči njihovo širjenje.

Razstavo je omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe v letu 2019. Več o tem preberite tukaj.

Vabimo vas, da jo obiščete.