Turistična gozdna učna pot Fuks graba

V Korovski gori je v sklenjenem mešanem gozdu nekdanji lastnik Jože Toplak zasnoval in vzpostavil gozdno učno pot z imenom Fuks graba, kot v nemščini zaradi prisotnosti lisic pravijo gozdni grapi. Gozdno učno pot so z 9 vsebinskimi točkami opremili strokovnjaki Zavoda za gozdove iz M.Sobote in tako na zanimiv način predstavili to naravno vrednoto. V njej se lahko seznanite s sestojem črne jelše, pomenom gozdnega roba, smrekovo monokulturo, lisičjim domom, obnovo gozda, lovskimi objekti, rastjo drevesa in pedološkim prerezom tal. Vseskozi se ob poti poimensko predstavijo tudi različne vrste dreves, ki rastejo na Goričkem ali pa so bile semkaj zanesene od drugod. Posebna dragocenost naravne vrednote eko-sistemskega pomena je potoček, ki se vije ob poti v številnih meandrih. Po poti vodi lisička, ki jo je narisal Miki Muster.

Dolžina:   4,6 km, krožna
Potreben čas za ogled:    2 uri
Število vsebinskih točk:    9
Začetek poti:   Korovci 
Nadmorska višina:   začetek 245 m n.m.v.  
na vrhu poti 305 m n.m.v.

Informacije
Občina Cankova T:++386 (0)2 540 93 70

Vodenje:
Turistično društvo Korovci, Korovci 16,
T: 02 540 1047  
M: 031 469 923 - Danica Wolf

Vstopnina in informacije: 
Zavod za gozdove, OE Murska Sobota
T: ++386 (0)2 534 95 00

Na zemljevidu

Intervju z Jožetom Toplakom ob 15 letnici poti, leta 2012.